Mine værktøjer

Europæisk brint- og brændselscelleprogram

Overskrift Europæisk brint- og brændselscelleprogram
Projektets titel Brintteknologier – positionering af danske interesser i opstart af Horizon 2020
Kontakt Partnerskabet for brint og brændselsceller, Josefine Jørgensen
tlf. 3920 2003 , e-mail jj@hydrogennet.dk
Emne Brændselsceller
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64013-0112
Tilskud kr. 380.000
Slut 2. kvartal 2015
Omtalt i FiB nr 53-2015
Beskrivelse

Projektet har været med til at sikre, at danske interesser er blevet varetaget under dannelsen af det nye europæiske brint- og brændselscelleprogram, FCH 2 JU.

FCH 2-JU, der hører EU’s Horizon 2020-program, vil efter planen omfatte offentlige og private investeringer på op imod 10 milliarder kroner i perioden 2014- 2020.

Med støtte fra EUDP har Partnerskabet for brint og brændselsceller sikret, at danske interesser er blevet indskrevet i FCH 2 JU’s “Multi Annual Work Plan”, der er den overordnede plan for programmet med visioner og mål frem til 2020. Partnerskabet har blandt andet arbejdet for, at programmet skal have større fokus på demonstration og tidlig markedsmodning, større fokus på danske interesser inden for transport og stationære brændselscellesystemer samt studier vedrørende teknologisk udvikling. Endelig har Partnerskabet forsøgt at forbedre mulighederne for at søge støtte til metanisering af biogas, men det er der fortsat kun begrænsede muligheder for under FCH 2 JU.

Under projektet har H2 Logic A/S og Partnerskabet sammen med dets medlemmer kunnet fortsætte med at udbygge et europæisk netværk, der forventes at kunne resultere i nye FCH 2 JU-projekter, og dermed yderligere støttemidler til danske aktører inden for brint- og brændselsceller.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside