Mine værktøjer

Belægningsdannelse og korrosion i halmfyrede kedler

Overskrift Belægningsdannelse og korrosion i halmfyrede kedler
Projektets titel Undersøgelse af sammenhæng mellem forbrænding, belægningsdannelse, røggastemperatur og korrosion i halmfyrede kedler
Kontakt Dong Energy A/S, Søren Aakjær Jensen, e-mail saaje@dongenergy.dk, tlf. 4480 6000
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer Elkraft-1202 og ForskEL-6513
Tilskud kr. 2.915.000
Slut 2. kvartal 2007
Omtalt i FiB nr 21-2007
Beskrivelse

Projektet har vist, at klor og kalium i halm fortsat er problematisk at behandle sig ud af, men additiver kan afhjælpe problemer med tilslagning. For biomasser med lavere klor- og kaliumindhold kan additiver medvirke til en fuldstændig omdannelse af KCl til mere procesvenlige restprodukter.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside