Mine værktøjer

Bioethanol fra planteaffald i udviklingslande

Overskrift Bioethanol fra planteaffald i udviklingslande
Projektets titel Biobrændsel fra vigtige fremmede biomasser
Kontakt Aalborg Universitet, Birgitte Kiær Ahring
e-mail bka@bio.aau.dk, tlf. 9940 2591
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-05-0017
Tilskud kr. 6.000.000
Slut 4. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 39-2012
Beskrivelse

Danmark har igennem en årrække opnået en betydelig ekspertise med at producere bioethanol ud fra halm, men hvis teknologien skal kunne eksporteres, er det nødvendigt at teste systemet med andre typer biomasse.

I projektet er der arbejdet med at fremstille bioethanol fra udvalgte plantematerialer fra udviklingslande, da det vil kunne fremme en industriel udvikling i disse lande med anvendelse af dansk teknologi. Palmeolieaffald, bagasse fra sukkerrørsproduktion samt eukalyptustræ fra Brasilien, Malaysia og Uruguay er således blevet omdannet til bioethanol gennem forbehandling, hydrolyse og fermentering.

Gennem forbehandling ved hjælp af vådeksplosion blev det sikret, at sukkerstofferne var tilgængelige for nedbrydning i den efterfølgende behandling med enzymer, der frigiver yderligere mængder sukkerstoffer til fermentering.

Gennem et stort screeningsprogram har forskerne fundet et nyt og bedre enzym til nedbrydning af biomasse. Enzymet stammer fra en svampeart, Aspergillus saccharolyticus, som er opdaget og karakteriseret i projektet, og det har vist sig, at enzymproduktion med denne svamp kan være en attraktiv erstatning for kommercielle enzymer.

Endeligt er der blevet udviklet en metode til overvågning af de processer, der foregår ved fermentering af sukkerstoffer. Og gæren, Pichia stipitis, som omdanner sukker til ethanol, er gennem adskillige kemiske mutationer blevet optimeret til at kunne tåle højere ethanolkoncentrationer, hvilket gør den særlig attraktiv til produktion af bioethanol.

Projektet blev ledet af Aalborg Universitet og udført i samarbejde med Washington State University.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside