Mine værktøjer

Fischer Tropsch brændstoffer

Overskrift Fischer Tropsch brændstoffer
Projektets titel IEA Fischer Tropsch brændstoffer til transport
Kontakt DTU – Institut for Mekanik Energi og Konstrukion, Jesper Schramm, e-mail js@mek.dtu.dk, tlf. 4525 4179
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33030-0015
Tilskud kr. 210.000
Slut 4. kvartal 2008
Omtalt i FiB nr 27-2009
Beskrivelse

Projektet har haft til formål at skaffe mere viden om syntetiske brændstoffer, der er produceret ved hjælp af Fischer Tropsch teknologien. Derved bliver det lettere for politikerne at træffe beslutning, om brændstofferne skal anvendes i energiforsyningen til erstatning for benzin og dieselolie. Projektet er udført i forbindelse med IEA Advanced Motor Fuels Agreement.

Fischer-Tropsch brændstoffer kan fremstilles ud fra kul, naturgas eller biomasse. Sidstnævnte skal dog først skal omdannes til gas for at kunne anvendes, og da forgasningsteknologien endnu mangler et kommercielt gennembrud, ligger det nogle år ud i fremtiden.

Udslippet af skadelige stoffer er generelt mindre ved Fischer- Tropsch brændstoffer end ved almindelig diesel og benzin, men ved anvendelse af kul som råstof sker der en fordobling af udslippet af drivhusgasser. Ved naturgas kan udslippet af drivhusgasser til gengæld reduceres, og ved anvendelse af biomasse som råstof kan udslippet af drivhusgasser reduceres med 50 – 70 procent i forhold til traditionelle brændstoffer.

Fischer-Tropsch teknologien er fortsat relativt dyr, og der kræves enten meget store anlæg eller yderligere produktudvikling, hvis anlæggene skal være økonomisk rentable.

Anvendelse af landbrugsafgrøder til produktion af Fischer- Tropsch brændstoffer vil lægge beslag på betydelige landbrugsarealer. Hvis 15 procent af EU-15 landenes transportbehov skal dækkes, vil det således lægge beslag på et areal på størrelse med Polen.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside