Mine værktøjer

Brintlagring i faste stoffer

Overskrift Brintlagring i faste stoffer
Projektets titel Center for Energimaterialer
Kontakt Aarhus Universitet, Bo Brummerstedt Iversen,
tlf. 8715 5982, e-mail bo@chem.au.dk
Emne Brint
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-07-0053
Tilskud kr. 32.670.000
Slut 4. kvartal 2012
Omtalt i FiB nr 43-2013
Beskrivelse

Brint kan lagres kemisk i faste stoffer, de såkaldte hydrider. Kunsten består i at finde hydrider, der ikke blot kan optage brint, men også er i stand til at frigive brinten, når det ønskes.

Ved Center for Energimaterialer har man især haft fokus på den klasse af hydrider, hvor brinten bindes sammen med grundstoffet bor. Mere end 30 borhydrider eller varianter heraf er blevet studeret med hensyn til struktur og evnen til at kunne lagre brint. De fleste af disse hydrider har aldrig været fremstillet før.

De mest lovende resultater har foreløbigt vist sig at være nano-indesluttede hydrider, hvor materialet tvinges ind i mikroskopiske hulrum i et porøst kulstofmateriale. Det aktiverer hydriden og fremmer hastigheden for optagelse og afgivelse af brint.

Et andet gennembrud har omfattet materialet g-magnesiumborhydrid, der er en såkaldt zeolitstruktur. Zeolitter er meget porøse materialer. Her har man for første gang vist, at kemisk og fysisk brintlagring kan optræde side om side i samme stof. Samtidig med at brint kan bindes kemisk i materialet, kan den også bindes i porerne som vand i en svamp. Det giver en øget lagringskapacitet. Kemisk har Mg-borhydrid en kapacitet på 14,9 procent brint, hvortil den fysiske kapacitet bidrager med 3,0 procent, men desværre kun så længe materialet er koldt. Den porøse struktur er heller ikke helt stabil over lange perioder. Der forskes nu i at forbedre brintlagringen ved højere temperaturer, samtidig med at strukturen stabiliseres. Man prøver også at finde andre lovende materialer, der udviser tilsvarende lagringsegenskaber.

Lagring af brint er ét blandt fem hovedemner, som Center for Energimaterialer har forsket i. Bevillingen fra Det Strategiske Forskningsråd på knap 33 millioner kroner omfatter alle fem områder.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside