Mine værktøjer

Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder

Overskrift Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder
Projektets titel RESelyser
Kontakt DTU, Jacob R. Bowen,
tlf. 2132 8382, e-mail jrbo@dtu.dk
Emne Brint
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10818
Tilskud kr. 590.000
Slut 1. kvartal 2015
Omtalt i FiB nr 52-2015
Beskrivelse

For at danne brint via alkalisk elektrolyse koblet til vind- eller solenergi kræves det, at systemet kan håndtere en varierende elproduktion.

Klassiske alkaliske elektrolysesystemer er beregnede til at producere brint og ilt under konstante driftsbetingelser. I tilfælde af lav omsætning, for eksempel når elproduktionen fra sol og vind er begrænset, kan der dannes farlige gasblandinger i systemerne.

Med et nyt cellekoncept og avancerede elektroder produceret ved vakuumplasmasprøjtning (VPSe-mail har projektet haft til formål at udvikle teknologier, så man undgår eksplosionsfarlige gasblandinger, samtidigt med at virkningsgraden af elektroderne øges og der dannes brint under højt tryk. Bag projektet, der er en del af EU-projektet RESelyser, står DLR (Tysklande-mail, VITO (Belgiene-mail, Hydrogenics (Belgiene-mail og DTU (Danmarke-mail.

Projektet har fremstillet en ny dobbeltlagsmembran fra VITO, der forhindrer uønsket gasdiffusion, og inkorporeret dette koncept i Hydrogenics cellestak, som har været afprøvet på 10 kW niveau og testet op til 15 bar. Raney Ni-Al-(Moe-mail VPS elektroder fra DLR har vist sig at mindske elektrodeoverspændingen markant uden brug af dyre ædelmetalkatalysatorer. DTU opdagede, at brintelektroden under drift udviklede nanostrukturer, der kunne have indflydelse på effekten. Økonomiske beregninger viser lovende opskaleringsmuligheder, og projektet har identificeret mange steder, hvor alkalisk elektrolyse kan videreudvikles til demonstrationssystemer.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside