Mine værktøjer

Askefraktioner fra alternative biobrændsler

Overskrift Askefraktioner fra alternative biobrændsler
Projektets titel Nyttiggørelse af askefraktioner fra alternative biobrændsler anvendt i kraftværker
Kontakt Teknologisk Institut, Frank Elefsen, e-mail fre@teknologisk.dk, tlf. 7220 1250
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-6356
Tilskud kr. 1.200.000
Slut 2. kvartal 2008
Omtalt i FiB nr 25-2008
Beskrivelse

Projektet har haft til formål at anvise en nyttiggørelse af forskellige askefraktioner fra alternative biobrændsler, der er fundet egnet som kraftværksbrændsel. Nyttiggørelse af askeprodukterne er vurderet ud fra oparbejdning og genanvendelse, slambekendtgørelsens grænseværdier samt det nye EU-direktiv om deponering.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside