Mine værktøjer

Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol

Overskrift Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol
Projektets titel SET4Future – Bæredygtige enzymteknologier til fremtidens bioenergi
Kontakt DTU Kemi, Robert Madsen
tlf. 4525 2151, e-mail rm@kemi.dtu.dk
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje Innovationsfonden
Sagsnummer ENMI 11-116795
Tilskud kr. 18.000.000
Slut 3. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 58-2016
Beskrivelse

Ny viden om centrale enzymer skal være med til at sikre en optimal udnyttelse af de biomasser, som anvendes til produktion af 2G-bioethanol.

Nedbrydningen af biomasse foregår ved enzymatiske reaktioner, der er grundpillen i produktion af 2G-bioethanol. For at kunne udnytte biomasse optimalt er det afgørende, at de enzymatiske reaktioner bliver videreudviklet, hvilket kræver ny viden om tre centrale enzymer: glykosyltransferaser (GT), glykosylhydrolaser (GH) og transglykosylaser (GTH).

I SET4Future-projektet har partnerne i fællesskab udviklet nye metoder til at identificere aktiviteten af alle tre klasser af enzymer. Teknologierne er dels baseret på robotteknologi, hvor tusindvis af prøver kan analyseres på få timer og dels på udvikling af en helt ny teknologi til at studere nedbrydning af komplekse kulhydrater fra biomasse. Sidstnævnte metode har ført til opstart af en virksomhed, GlycoSpot IVS, som producerer og sælger det nye kit til afprøvning af enzymaktivitet.

Partnerne har også anvendt veldefinerede oligosakkarider, fremstillet ved kemisk syntese, til at karakterisere enzymer, som er vigtige for effektiv nedbrydelse af biomasse. Disse modelstoffer gør det muligt at opklare, hvordan naturens katalysatorer fungerer helt ned i molekylær detalje.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside