Mine værktøjer

Effektiv produktion af tryksat brint

Overskrift Effektiv produktion af tryksat brint
Projektets titel Energi Effektiv Produktion af Tryksat Brint
Kontakt DTU Energi, Søren Højgaard Jensen,
tlf. 4677 5849, e-mail shjj@dtu.dk
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64013-0583
Tilskud kr. 2.880.000
Slut 1. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 56-2016
Beskrivelse

Virkningsgraden ved fremstilling af brint ved hjælp af keramiske elektrolyseceller kan øges fra 91 procent til 96 procent, når brinten fremstilles under tryk. Samtidig reduceres anlægsomkostningerne, da behovet for pumper til tryksætning af brinten reduceres markant.

I et nyligt afsluttet projekt finansieret af EUDP har DTU Energi i samarbejde med HTAS A/S undersøgt muligheden for at fremstille brint ved hjælp af tryksatte SOEC- celler. Tryksætning af cellerne kan ske ved at overophede vand til over 100 °C. Det øger energieffektiviteten og reducerer omkostningerne til lagring, da behovet for pumper til komprimering af brinten reduceres, når brinten tryksættes under fremstillingen.

I projektet blev tryksat drift demonstreret med en 1 kW SOEC stak fra HTAS A/S ved arbejdstryk på op til 25 bar. Desuden blev en enkelt celle testet under tryk i 1.200 timer. Baseret på de meget lovende testresultater blev den forventede virkningsgrad og økonomi af brintproduktion med tryksatte SOEC celler undersøgt. Undersøgelserne indikerer, at virkningsgraden (el til gas) øges fra 91 til 96 procent, når trykket øges fra 1 til 20 bar. Desuden kan anlægsomkostningerne reduceres med cirka 30 procent, da behovet for pumper til efterfølgende tryksætning af brinten reduceres kraftigt.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside