Mine værktøjer

Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer

Overskrift Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer
Projektets titel Næste generations materialer for brændselsceller
Kontakt DTU Energikonvertering, Nikolaos Bonanos,
tlf. 4677 5748, e-mail nibo@dtu.dk
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 09-075900
Tilskud kr. 1.820.000
Slut 2. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 45-2013
Beskrivelse

Ved anvendelse af nye materialer er det lykkedes at reducere temperaturen i fastoxidbrændselsceller fra 650 til 600 °C. Det kan bane vejen for billigere og mere holdbare brændselsceller.

Fastoxidbrændselsceller, også kaldet SOFC, hører til blandt de mest energieffektive brændselsceller og kan anvende en lang række forskellige typer brændsler. De mest oplagte markeder er mobile anlæg til blandt andet lastbiler og campingvogne, mikrokraftvarme til individuelle boliger samt decentral el- og varmeproduktion.

De vigtigste komponenter i en SOFC-brændselscelle er den faste elektrolyt, anode (elektrode til brændstof) og katode (elektrode til luft). I dag virker de fleste SOFC- brændselsceller ved temperaturer på over 650 °C, hvilket stiller betydelige krav til de materialer, der kan anvendes. I projektet har man derfor arbejdet på at udvikle celler, der kan arbejde ved temperaturer på 600 °C og derunder for på den måde at reducere materialeomkostningerne. Man har endvidere valgt at bruge en elektrolyt, der leder brintioner i stedet for ilt, hvorved cellen bliver til en PCFC – det står for Protonoc Ceramic Fuel Cells.

I projektet er det lykkedes at fremstille katoder med en modstand på kun 0,11 W/cm2. Det er den laveste modstand, der er rapporteret for PCFC brændselsceller ved en temperatur på 600 °C.

Ud over DTU Energikonvertering har forskere fra SINTEF (Norge), Lunds Universitet (Sverige) og RWTH Aachen (Tyskland) deltaget i projektet.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside