Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 31

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 31
Projektets titel Deltagelse i IEA's task 31 “Biomass production for energy from sustainable forestry” 2007, 2008 og 2009
Kontakt Center for Skov, Landskab og Planlægning – KU, Niels Heding, e-mail nihe@life.ku.dk, tlf. 3533 1500
Emne Diverse
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33033-0011
Tilskud kr. 300.000
Slut 4. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 31-2010
Beskrivelse

Projektet omfatter dansk deltagelse i IEA Bioenergy's Task 31 “Biomass production for energy from sustainable forestry” i perioden 2007 – 2009. TASK 31 har til formål at fremme international udveksling af ideer og resultater vedrørende en intensiv produktion af brændselsflis på en økologisk bæredygtig måde fra skovbruget. Arbejdet har blandt andet omfattet følgende problemstillinger:

  • Udarbejdelse af prognoser for potentielle træbrændselsressourcer
  • Tilrettelæggelse af skovdriften for at producere mere brændselsflis
  • Den tekniske produktion fra stød til kraftvarmeværk
  • Opmåling og værdiansættelse
  • Langtidsopbevaring
  • Økologiske konsekvenser
  • Arbejdsmiljøet omkring håndtering af flis

Samarbejdet i IEA-grupperne udmøntes blandt andet i form af arbejdsmøder og workshops cirka hvert halve år. På møderne udveksles erfaringer, nyeste udvikling diskuteres, og igangværende opgaver rapporteres og evalueres. I perioden fra 2007 til 2009 har USA, Canada, Norge, Sverige, Finland, Danmark, England og Tyskland deltaget i samarbejdet.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside