Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014
Projektets titel Biomasseforgasning - IEA
Kontakt FORCE Technology,
tlf. 4325 0000, e-mail info@forcetechnology.dk
Emne Forgasning
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64012-0001
Tilskud kr. 511.000
Slut 1. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 56-2016
Beskrivelse

I den forløbne periode har der været en tæt kontakt til alle aktører inden for termisk forgasning. Informationer om danske projekter og anlæg har dannet baggrund for den danske del af IEA's statusrapport om termisk biomasseforgasning.

IEA Bioenergy Task 33 arbejder på at udveksle oplysninger om forskning, udvikling og demonstration inden for termisk forgasning af biomasse og på at fremme samarbejdet mellem de deltagende lande og industrier. Arbejdet formidles via hjemmesiden www.ieatask33.org, i faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom der udsendes et nyhedsbrev.

Fra dansk side har der været en løbende, tæt kontakt til alle aktører i branchen om udviklingen af teknologier, anlæg og projekter, ligesom den nationale energiplanlægning og rammebetingelser har været på dagsordenen. De halvårlige landerapporter har dannet baggrund for den danske del af den samlede statusrapport om termisk biomasseforgasning. Rapporten kan downloades fra hjemmesiden www.ieatask33.org, hvor der også findes en database over forgasningsanlæg.

Under forløbet er der bidraget til arbejdsgruppens projekter. Det drejer sig blandt andet om biomassekarakterisering, brændselstilberedning, faktaark om biomasseforgasning samt en protokol for performancetest.

Arbejdet forventes at fortsætte i en ny treårsperiode, og kommende nyhedsbreve kan rekvireres ved henvendelse til mth@eaea.dk.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside