Mine værktøjer

Ensilering af biomasse

Overskrift Ensilering af biomasse
Projektets titel Ensilage forbehandling af grønne afgrøder til anden generations bioethanol produktion
Kontakt DTU Kemiteknik, Anne S. Meyer,
tlf. 4525 2800, e-mail am@kt.dtu.dk
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64010-0005
Tilskud kr. 4.500.000 kroner
Slut 4. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 51-2015
Beskrivelse

Ensilering kan være en nyttig teknologi til opbevaring af biomasse til energiformål, men teknologien kan ikke stå alene som forbehandlingsmetode til nedbrydning af celluloseholdig biomasse.

Bæredygtige processer til energiproduktion er afgørende for det biobaserede samfund. Herunder er nye metoder til forbehandling og omdannelse af rå biomasse til energiformål vigtige, idet de nuværende teknologier er energikrævende og dyre.

Projektet er udført af DLF Trifolium A/S, Novozymes A/S og DTU Kemiteknik. Det er baseret på en tese om, at ensilering kan udgøre en alternativ forbehandlingsmetode for græs til energiformål. Ensilering er en kendt konserveringsform, hvor biomassen presses let sammen og opbevares uden tilstedeværelse af ilt. Metoden bliver især brugt til opbevaring af foder, idet næringsværdien stort set kan bevares fra sommer til vinter.

Resultaterne fra projektet viser, at:

  1. Ensilering ikke kan stå alene som forbehandlingsmetode til nedbrydning af celluloseholdig biomasse.
  2. Ensilering medfører uundgåeligt tab af kulhydrat.
  3. Ensilering kan med fordel anvendes før varmebehandling af biomassen, da temperaturen for varmebehandlingen derved kan sænkes.
  4. Effekten af ensilering varierer med høsttidspunktet for græs. Det skyldes primært, at biomassens sammensætning varierer hen over sæsonen.

Den samlede konklusion er, at ensilering kan være en nyttig teknologi integreret med opbevaring af biomasse til videre forarbejdning til energiformål.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside