Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 2

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 2
Projektets titel IEA Bioenergy Agreement Task 32: Biomass Combustion and Co-firing
Kontakt Force Technology, Anders Evald, e-mail aev@force.dk, tlf. 7215 7750
Emne Diverse
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33033-0231
Tilskud kr. 309.000
Slut 4. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 31-2010
Beskrivelse

Projektet omfatter dansk deltagelse i IEA Bioenergy's Task 32 “Combustion of Biomass” – baseret på de tidligere gode erfaringer fra samarbejdet helt tilbage fra 1998. Samarbejdet i IEA-grupperne udmøntes blandt andet i form af arbejdsmøder og workshops cirka hvert halve år. På møderne udveksles erfaringer, nyeste udvikling diskuteres, og igangværende opgaver rapporteres og evalueres.

I den forløbne arbejdsperiode har gruppen blandt andet udgivet en revideret udgave af håndbogen Biomass Combustion, afholdt fire møder og arrangeret internationale workshops over temaerne samforbrænding af biomasse, reduktion af emission fra småskala træfyrede anlæg, højere andel af biomasse ved samfyring og nye teknologier til el- og varmeproduktion i stor skala.

Over for de danske interessenter foregår udvekslingen af viden gennem et netværk etableret til formålet, hvor deltagerne modtager relevant materiale fra gruppens arbejde og bidrager den anden vej med forslag og problemer, som kan belyses gennem internationalt samarbejde.

Links til yderligere information

http://www.ieabcc.nl/

Handlinger tilknyttet webside