Mine værktøjer

Erfaringsopsamling fra biomasseværker

Overskrift Erfaringsopsamling fra biomasseværker
Projektets titel F&U program for biomasseforbrænding med erfaringsopsamling fra biomasseværker
Kontakt DONG Energy A/S, Bo Sander, e-mail bosan@dongenergy.dk, tlf. 7923 3325
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer Elkraft-3227 og ForskEL-6523
Tilskud kr. 1.920.842
Slut 1. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 28-2009
Beskrivelse

Projektets formål har været at bidrage til en fortsat teknisk udvikling inden for biomassefyrede kraftvarmeværker og at formidle resultaterne fra det danske biomasseudviklingsprogram nationalt og internationalt.

Projektets væsentligste resultater omfatter et anlægskatalog med anlægsdata for biomasseværker, benchmarkingrapporter, redegørelse for hovedlinjerne i 50 biomasseprojekter samt en 73 siders publikation på dansk og engelsk om den danske udbygning af biomassebaseret kraftvarme.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside