Mine værktøjer

Effektiv metanolproduktion

Overskrift Effektiv metanolproduktion
Projektets titel Demonstration af avanceret metanolsynteseteknologi
Kontakt Haldor Topsøe, Esben Lauge Sørensen,
tlf. 2275 4564 , e-mail els@topsoe.dk
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS-64011-0361
Tilskud kr. 1.660.000
Slut 1. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 44-2013
Beskrivelse

Haldor Topsøe A/S har udviklet et nyt koncept, der gør det muligt at omsætte 90 procent af syntesegas fra blandt andet biomasse til metanol. Potentialet i teknologien er dog langt fra udtømt, og Haldor Topsøe planlægger yderligere tests senere på året.

Det nye reaktorkoncept med navnet CONRAD er et stort teknologisk skridt fremad, idet normale metanolprocesser baserer sig på recirkulering af uomsat syntesegas.

Under udvikling af konceptet stod det klart, at det ikke var muligt at bestemme potentialet i laboratorieskala. Konceptet blev derfor demonstreret ved det såkaldte BioDME- projekt i Piteå i Sverige, som Haldor Topsøe har været involveret i fra starten. Her produceres syntesegas ved forgasning af sortlud fra en papirmølle. Gassen omdannes til metanol og derefter til DME, der bruges som brændstof i ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden.

De tests, som blev gennemført i Piteå, bekræftede de teoretiske studier, idet det lykkedes at få omsat over 90 procent af syntesegassen til metanol under industrielt relevante betingelser. Ikke desto mindre er potentialet i teknologien langt fra udtømt. Haldor Topsøe planlægger derfor at forbedre reaktorkonceptet og køre yderligere tests senere på året. Parallelt med det arbejde er effekten af at indføre det nye koncept i industrielle processer blevet beregnet, og det viser sig, at der er et stort potentiale i den nye teknologi med op til cirka 20 procent besparelse på selve metanolsyntesen afhængigt af, hvor effektiv reaktoren er.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside