Mine værktøjer

Brændselsceller til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks

Overskrift Brændselsceller til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks
Projektets titel CanDan2 – fase 2. 2. generation brændselscellesystemer og storskala demonstration i nødstrøms og nichetransport applikationer
Kontakt Dantherm Power A/S, Per Balslev,
tlf. 7488 6740, e-mail peb@dantherm.com
Emne Brændselsceller
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 63011-0045
Tilskud kr. 9.940.000
Slut 3. kvartal 2012
Omtalt i FiB nr 42-2012
Beskrivelse

I projektet er der udviklet en række nye brændselscellesystemer til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks. Sammen med den tilhørende infrastruktur til brint er systemerne blevet testet i både Canada og Danmark.

Projektet hører under de såkaldte CanDan-projekter (Canada- Danmark), der har til formål at udvikle brændselscellesystemer og den tilhørende infrastruktur til brint. Projektet er en fortsættelse af CanDan 2, fase I, der mundede ud i demonstration af anlæg til både nichetransport og nødstrømssystemer i såvel Canada som Danmark. I denne fase II var målet at udvikle en efterfølgende generation af begge systemer og gennemføre såvel test som certificering samt etablering af et større antal anlæg.

Projektet har i lighed med tidligere CanDan-projekter været opdelt i to produktspor med virksomheder H2Logic og Dantherm Power som hovedansvarlige. Dantherm Power har været overordnet projektleder og forestået aktiviteterne inden for nødstrømssystemer i samarbejde med EnergiMidt, Aalborg Universitet og Danfoss, mens H2Logic har forestået aktiviteterne inden for gaffeltrucks i samarbejde med DanTrucks, Danfoss, Aalborg Universitet og Grundfos. Under hele forløbet har der været et tæt samarbejde med den canadiske brændselscellefabrik Ballard, der frem til i dag har produceret brændselsceller med en samlet effekt på omkring 150 MW.

H2 Logic har udviklet H2Drive®, som er et 10 kW brændselscellesystem til gaffeltrucks. Prisen ligger i dag på knap 36.000 kroner per kW ved produktionsserier på 500 stk.; men det vurderes, at prisen skal reduceres til knap 15.000 kroner per kW for at kunne sælges på kommercielle vilkår. H2 Logic har endvidere udviklet et avanceret interface, der kan bruges til fjernovervågning af hele systemet, og DanTruck har skabt en særlig variant af deres truck, der er skræddersyet til brændselsceller.

Dantherm Power har udviklet et 5 kW brændselscellesystem til nødstrømsforsyning. Produktet er gennemtestet i laboratoriet, blevet CE-mærket og færdigudviklet til masseproduktion, ligesom der er skabt et koncept for installation og vedligeholdelse. Produktet er i dag solgt i mere end 100 eksemplarer i mere end seks lande.

Dantherm Power har blandt andet leveret 32 systemer til EnergiMidt til nødstrømsforsyning af selskabets bredbåndsnet. De første systemer har været i drift siden 1. kvartal 2011, og efterfølgende har EnergiMidt købt endnu 32 systemer, således at hele bredbåndsnettet nu er forsynet med nødstrømsanlæg baseret på brændselsceller. Systemerne har samlet set været tilkoblet i 520 måneder. Herunder har der været cirka 250 opstarter, og der har kun været ti alarmer, som har medført ekstra servicebesøg.

For EnergiMidt har projektet betydet, at man har kunnet udskifte de udtjente nødstrømsanlæg baseret på batterier med tidssvarende og miljøvenlige brændselscelleanlæg, hvilket har været med til at understøtte firmaets grønne profil.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside