Mine værktøjer

Brændselsceller til det amerikanske marked

Overskrift Brændselsceller til det amerikanske marked
Projektets titel Kortlægning af dansk-amerikansk samarbejdsmulighed om brændselsceller
Kontakt Partnerskabet for brint og brændselsceller, Aksel Mortensgaard,
e-mail akmo@hydrogennet.dk, tlf. 3920 2003
Emne Brændselsceller
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64010-0429
Tilskud kr. 575.000
Slut 4. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 39-2012
Beskrivelse

Partnerskabet for brint og brændselsceller har kortlagt mulighederne for dansk – amerikansk samarbejde. Dermed har man imødekommet nogle af de barrierer, som danske aktører oplever i forbindelse med deltagelse i amerikanske projekter og afsætning på det amerikanske marked.

Projektet har dels haft til formål at kortlægge formelle samarbejdsmuligheder og kontakter i USA, dels at få konkret og tilgængelig viden om amerikanske interessenter, lovgivning, støttemuligheder, netværk med videre.

Partnerskabet tog ved projektets begyndelse kontakt til det amerikanske Breakthrough Technologies Institute (BTI), der fungerer som non profit konsulenter for brændselscellebranchen. Med base i Washington og tætte kontakter til Department of Energy (DoE), samt et bredt netværk i branchen og den amerikanske regering, har BTI været en god samarbejdspartner. Projektet har afholdt to workshops i København, hvor der begge gange var deltagere fra BTI, som også besøgte flere danske virksomheder. BTI vil fremover kunne formidle kontakter mellem danske og amerikanske aktører på bilateralt niveau.

Som afsæt til projektet blev der udvekslet en samarbejdserklæring mellem DoE og den danske Energistyrelse.

For at opfylde projektets andet formål er der udarbejdet en omfattende rapport, der dels beskriver en række emner på føderalt niveau, dels går i dybden med seks udvalgte delstater. Med henblik på at sikre tilgængelighed og anvendelighed af rapporten er de mange data i rapporten formidlet i et særligt modul på Partnerskabets hjemmeside. Det vil her være muligt at få indblik i rapportens elementer via emnebaserede- samt geografiske søgninger. Den elektroniske platform forventes at være tilgængelig i foråret 2012.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside