Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015
Projektets titel IEA Task 32: Biomass Combustion and Co-firing
Kontakt FORCE Technology,
tlf. 4325 0000, e-mail info@forcetechnology.dk
Emne Forbrænding
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64012-0259
Tilskud kr. 496.000
Slut 1. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 56-2016
Beskrivelse

I Task 32 udveksles der erfaringer om forbrændingsteknologi til faste biobrændsler fra små, individuelle anlæg til kraftværker, hvor der især er fokus på samforbrænding af biomasse med fossile brændsler, primært kul.

Projektet har dækket aktiviteterne i perioden 2013-2015 som dansk repræsentant i det fortsatte samarbejde under IEA Bioenergy Agreement, Task 32 Biomass Combustion and Co-firing. Der er dannet et stærkt internationalt netværk bestående af industrivirksomheder, universiteter med flere, som har ført til en succesfuld spredning af viden og erfaringer.

Arbejdsgruppen har mødtes to gange årligt, og i forbindelse med arbejdsmøderne er der typisk arrangeret en workshop om et emne af fælles relevans for deltagerne og af særlig relevans for den nationale vært. I projektperioden har Danmark bidraget med viden om biomassekarakterisering, hybridsystemer, biomassekraftvarme og biomasse til fjernvarme. Desuden er der bidraget med input til planlægning af workshops om højtemperaturkorrosion, brændeovne og kedler samt CFD til design af industrielle forbrændingsteknologier.

Arbejdet formidles via hjemmesiden www.ieabcc.nl, i faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom der udsendes et dansk nyhedsbrev.

Arbejdet forventes at fortsætte i en ny treårsperiode, og kommende nyhedsbreve kan rekvireres ved henvendelse til mth@eaea.dk.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside