Mine værktøjer

Deaktivering af katalysatorer ved tilsatsfyring

Overskrift Deaktivering af katalysatorer ved tilsatsfyring
Projektets titel Langtidstest af HD SCR katalysatordeaktivering ved halmtilsatsfyring
Kontakt DONG Energy A/S, Charles Nielsen, e-mail chani@dongenergy.dk, tlf. 9955 2093

Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-5296
Tilskud kr. 2.948.000
Slut 4. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 31-2010
Beskrivelse

Projektet har haft til formål at gennemføre langtidstest af SCR katalysatorer på støvfyrede kraftværker, hvor der fyres med kul tilsat halm.

Tilsatsfyring, som det også kaldes, er en billig og effektiv metode til at udnytte biobrændsler på eksisterende kraftværker, men der har været frygt for, at katalysatorerne vil blive ødelagt af kaliumsalte. Erfaringerne viser nemlig, at SCR katalysatorer på rene halmfyrede værker kan blive ødelagt efter kun 1.000 timers drift.

I projektet er 26 SCR katalysatorer blevet testet gennem længere tid på Studstrupværkets blok 3 og 4. Begge enheder er oprindeligt kulfyrede, men i dag er 8-10 procent af kullene blevet erstattet med halm. Katalysatorerne er blevet testet i op til 19.000 timer, men undervejs i forløbet er enkelte elementer taget ud til nærmere undersøgelse. Den del af arbejdet har Haldor Topsøe og Institut for Kemiteknik på Danmarks Tekniske Universitet stået for.

Resultaterne viser, at kulasken reagerer med halmasken, hvorved der dannes kaliumsilikat, som ikke er giftigt for katalysatorerne. I modsætning til rene halmfyrede værker blev der praktisk taget ikke registeret kaliumsulfat, som vil kunne ødelægge katalysatorerne i løbet af ganske kort tid. Deaktiveringen på Studstrupværket blev målt til kun 1,6 procent for hver 1.000 timers drift.

Konklusionen er, at så længe halmandelen er på under ti procent, svarer deaktiveringen til, hvad man kan forvente på et rent kulfyret værk. Det er muligt, at halmandelen vil kunne øges yderligere, men det vil kræve nye undersøgelser.

Resultaterne understøtter konklusionen fra et tidligere PSO- projekt: Eltra 4108 – SCR-katalysatordeaktivering og overhederkorrosion. Her var halmandelen på kun syv procent, og målingerne blev stoppet efter 5.000 timers drift, men resultaterne minder meget om det, der er opnået i nærværende projekt.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside