Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 1

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 1
Projektets titel IEA bioenergy agreement: Task 32 Biomass combustion and co-firing.
Kontakt FORCE Technology, Anders Evald, e-mail aev@force.dk, tlf. 7215 7700
Emne Diverse
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33032-0027
Tilskud kr. 299.000
Slut 4. kvartal 2007
Omtalt i FiB nr 23-2008
Beskrivelse

Projektet omfatter dansk deltagelse i Det Internationale Energiagenturs samarbejde om biomasse til forbrænding i årene 2006 og 2007.

Samarbejdet i IEA-grupperne udmøntes rent praktisk i form af arbejdsmøder cirka hvert halve år. På møderne udveksles erfaringer, nyeste udvikling diskuteres, og igangværende opgaver rapporteres og evalueres. Mellem møderne forgår en livlig erfaringsudveksling via e-mail og telefon, og gruppens hjemmeside www.ieabcc.nl fungerer som samlingspunkt.

Over for de danske interessenter foregår udvekslingen af viden gennem et netværk etableret til formålet, hvor deltagerne modtager relevant materiale og bidrager den anden vej med problemer, som kan belyses gennem IEA-samarbejdet.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside