Mine værktøjer

Energiproduktion fra alger

Overskrift Energiproduktion fra alger
Projektets titel Energiproduktion fra marin biomasse (Ulva lactuca)
Kontakt Teknologisk Institut, Lars Nikolaisen,
e-mail lars.nikolaisen@teknologisk.dk, tlf. 7220 1302
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10050
Tilskud kr. 8.500.000
Slut 4. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 39-2012
Beskrivelse

Vækstforsøg med søsalat i pilotskala har vist, at der årligt kan produceres 45 tons tørstof/hektar. Det er adskillige gange mere end for traditionelle energiafgrøder, hvor produktionen typisk ligger på 10-12 tons tørstof/hektar.

Søsalat er en meget udbredt makroalge i Danmark, som har vist sig at kunne producere betydelige mængder biomasse. Forsøg har endda vist, at væksten kan forøges med op til 20 procent, når vand med søsalat bliver gennemboblet med røggas. I forsøgene blev der ikke fundet nogen forskel i væksten, når “kunstig” røggas, der hverken indeholder svovl eller kvælstofoxider, blev sammenlignet med røggas fra forbrænding af træ eller kul. Det indikerer, at svovl og kvælstofoxider ikke vil hæmme væksten.

Metanproduktionen fra søsalat blev målt til 158-174 milliliter/ gram tørstof (VS). Forbehandling ved neddeling af biomassen resulterede i et betydeligt højere metanudbytte på op til 271 milliliter/gram tørstof.  Det ligger nogenlunde midt imellem metanudbyttet fra kogylle og energiafgrøder.

Det gennemsnitlige indhold af kulhydrater i søsalat blev målt

til 58 procent, og i ubehandlet søsalat blev der fundet 6,1 procent C6 sukkerarter. Ethanoludbyttet fra en simpel fermentering blev på 3 gram ethanol/100 gram tørstof, men det vil blive undersøgt om nye gærstammer kan hæve udbyttet.

Endelig blev der foretaget forsøg med at producere brændselspiller ud fra vaskede og tørrede alger. Pillerne var af en meget høj kvalitet, men forbrænding af pillerne blev vanskeliggjort på grund af et meget højt askeindhold på mellem 14 og 35 procent.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside