Mine værktøjer

Brænderøg og sundhed

Overskrift Brænderøg og sundhed
Projektets titel Health effects related to exposure to indoor particle pollution from wood-burning stoves. HIPWOODS
Kontakt Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, Torben Sigsgaard, e-mail ts@mil.au.dk, tlf. 2899 2426
Emne Forbrænding
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-05-0045
Tilskud kr. 1.800.000
Slut 1. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 36-2011
Beskrivelse

Brænderøg er i de senere år blevet beskyldt for at påvirke menneskers generelle helbred og almene velbefindende negativt. Et nyere dansk forskningsprojekt har forsøgt at undersøge, hvordan kort tids udsættelse for høje koncentrationer af brænderøg påvirker raske mennesker.

I nærværende projekt er effekten af brænderøg på menneskers helbred blevet undersøgt. Det kontrollerede klimakammerforsøg viser, at kort tids udsættelse for brænderøgen kun i begrænset omfang kan måles i mennesker. Slimhindeirritation og milde tegn på betændelsestilstand i luftvejene er nogle af fundene i undersøgelsen.

På trods af at forsøget er baseret på simple målinger og signalstoffer, vidner resultaterne om, at mennesker påvirkes af brænderøg. Det er dog ikke muligt på baggrund af denne undersøgelse at fastslå typen eller omfanget af sygdomme ved længere tids udsættelse for brænderøg.

Det er derfor fortsat ønskværdigt at nedbringe forureningen fra brændeovne. Der bør især være fokus på de brændeovnsbrugere, som ikke fyrer korrekt, og dermed er de største bidragsydere til forureningen.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside