Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 42 og Task 39

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 42 og Task 39
Projektets titel Deltagelse i IEA bioenergy task 'Biorefineries: Co-production of fuels, chemicals, power and materials from biomass' 2007, 2008 and 2009
Kontakt Københavns Universitet – Center for Skov, Landskab og Planlægning, Henning Jørgensen, e-mail hnj@life.ku.dk, tlf. 3533 1704
Emne Diverse
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33033-0015
Tilskud kr. 298.000
Slut 4. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 31-2010
Beskrivelse

Projektet gik oprindeligt ud på at varetage den danske deltagelse i det internationale netværk IEA Bioenergy Task 42

“Biorefineries: Co-production of Fuels, Chemicals, Power and Materials from Biomass”, men fra 2009 blev det udvidet til også at omfatte Task 39 “Commercialization of 1st- and 2nd-Generation Liquid Biofuels from Biomass”.

Begge netværk har til formål at fremme og understøtte forskningen, udviklingen og kommercialiseringen af processer til bæredygtig produktion af bioenergi, herunder 2. generations biobrændstoffer, samt biokemikalier og biomaterialer.

Et af virkemidlerne er vidensdeling imellem landene samt etablere netværk og kontakter mellem aktørerne inden for området. Til det formål er der løbende blevet udarbejdet landerapporter og analyser til belysning af problemstillinger. Emnerne har blandt andet været udviklingspotentiale inden for specifikke teknologier, afdækning af politiske og lovgivningsmæssige barrierer samt udviklings- og implementeringsstrategier i medlemslandene.

Fra dansk side har projektet endvidere haft til formål at profilere den danske indsats inden for området. Det er blandt andet sket gennem nyhedsbreve, præsentationer og i forbindelse med udarbejdelse af rapporter og brochurer.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside