Mine værktøjer

Brint kan udkonkurrere diesel til telekommunikation

Overskrift Brint kan udkonkurrere diesel til telekommunikation
Projektets titel FCPoweredRBS – Demonstration af elforsyning til telekom basestationer, baseret på en brændselsceller
Kontakt Ballard Power Systems Europe, Kristina Fløche Juelsgaard,
tlf. 5158 0749, e-mail kfj@ballardeurope.com
Emne Brændselsceller
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64011-0366
Tilskud kr. 3.560.000
Slut 4. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 59-2017
Beskrivelse

Erfaringer fra et EUDP-støttet projekt viser, at der i dag er bedre økonomi i at bruge solceller og brændselsceller end dieselgeneratorer til drift af telekommunikation uden for det offentlige elnet.

Det er de såkaldte telekom-stationer, der med fordel vil kunne forsynes med el fra brintdrevne brændselscelleanlæg og solceller i stedet for de nuværende dieselgeneratorer. Det viser resultaterne fra projektet FCPoweredRBS, som er støttet gennem EU-programmet FCH JU, og hvor EUDP har suppleret med yderligere midler.

Der er gennemført og demonstreret i alt ti brændselscelleinstallationer i afsidesliggende og svært tilgængelige egne i Lazio- og Puglia-regionen i Italien. Anlæggenes drift blev demonstreret i perioder på 5-12 måneder ved stationer, som ejes af henholdsvis Telecom Italia og HI3G.

Mens FCH JU-projektet fokuserede på brintforsyning og logistik, fokuserede EUDP-delen på at forbedre brændselscellernes interne styring og håndtere de lokale geografiske udfordringer med svært tilgængelig adkomst, et ekstremt varmt klima og ekstra beskyttelse mod at løbe tør for brint.

Derudover blev der i EUDP-projektet udarbejdet grundige beregninger over kundens økonomiske incitament til at vælge løsningen med brændselsceller. Den overordnede konklusion er, at brændselsceller og solceller har en bedre rentabilitet end den nuværende løsning med dieselgeneratorer. Det har efterfølgende resulteret i et kommercielt salg og fortsat samarbejde med projektpartneren fra Ericsson Italia.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside