Mine værktøjer

Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 1

Overskrift Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 1
Projektets titel Undersøgelse af dioxindannelse og nedbrydningsmekanismer i forbrændingsanlæg med henblik på forbedring af restproduktkvaliteten
Kontakt Rambøll, Thomas Rand, e-mail tr@ramboll.dk, tlf. 4598 8610
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-5731
Tilskud kr. 1.104.431
Slut 1. kvartal 2008
Omtalt i FiB nr 24-2008
Beskrivelse

Projektet er ét ud af i alt fem projekter, der skal føre til en bedre forståelse af, hvordan dioxiner dannes i affaldsforbrændingsanlæg. Formålet er at kunne designe bedre forbrændingsanlæg, så udslippet af dioxin reduceres. I projektets fase 1 er de brændsels- og forbrændingsparametre, som har størst indflydelse på dioxindannelsen, blevet kvantificeret. Det drejer sig om svovl- og kloridindholdet i brændslet, efterforbrændingstemperaturen og ufuldstændig forbrænding. Arbejdet fortsættes i ForskEL projekt 7170.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside