Mine værktøjer

Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3

Overskrift Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3
Projektets titel Store elektrolyseanlæg til brintproduktion (HyProvide)
Kontakt Green Hydrogen, Jørgen K. Jensen,
tlf. 4195 1612, e-mail jkj@greenhydrogen.dk
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64011-0105
Tilskud kr. 21.000.000
Slut 3. kvartal 2015
Omtalt i FiB nr 54-2015
Beskrivelse

Med støtte fra EUDP er det lykkedes for Green Hydrogen at udvikle et modulopbygget elektrolyseanlæg, der kan levere brint til fremtidens VE-baserede samfund.

Projektet har haft til formål at udvikle en ny, højeffektiv elektrolyseplatform, hvilket til fulde er lykkedes – faktisk er projektet nået væsentligt længere end forventet. Der er udviklet et komplet elektrolysemodul, der kan leveres som en samlet, integreret løsning fra 250 kW op til flere MW. Konceptet består af et invertermodul, et elektrolyse- modul og tilhørende servicemodul. I dette projekt er der fokuseret på elektolysemodul og servicemodul, mens invertermodulet udvikles i et andet projekt, der også er støttet af EUDP

Et demoanlæg, som i øjeblikket er ved at blive testet, har en kapacitet på 60 Nm3 brint/timen. Anlægget er meget kompakt, og på grund af driftstrykket på 30-45 bar har det været muligt at øge strømtætheden på elektroderne. Det betyder, at målsætningen om en fremtidig pris på elektrolysanlæg på 20-30 kroner/Nm3 brint kan nås. Det høje afgangstryk giver flere fordele og reducerer blandt andet energitabet ved for eksempel tankstationer, der skal kunne levere brint ved et tryk på 700 bar.

Teknologien er udviklet af Green Hydrogen i samarbejde med Siemens, DTU og Aarhus Universitet Herning. Green Hydrogen forventer allerede i det kommende år at indgå aftaler med partnere om demonstrationsprojekter og eventuel salg af de første anlæg.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside