Mine værktøjer

Biogas til nettet – fase 1

Overskrift Biogas til nettet – fase 1
Projektets titel Biogas til nettet – fase 1
Kontakt Naturgas Midt-Nord I/S, Per Jensen, e-mail pej@naturgas.dk, tlf. 8727 8727

Emne Biogas
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10124
Tilskud kr. 1.609.000
Slut 4. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 31-2010
Beskrivelse

Projektet omhandler afsætning af biogas til naturgasnettet – en model som er udpræget i vore nabolande, men som endnu ikke er afprøvet i Danmark. Udgangspunktet har været et konkret biogasanlæg, nemlig Thorsø Biogas- & Miljøanlæg, der i dag leverer gas til Thorsø Kraftvarme. Biogasanlægget har en kontrakt med kraftvarmeværket om at aftage gassen, men kontrakten udløber i 2014, så det har været nødvendigt for biogasanlægget at se sig om efter andre alternativer.

Med det udgangspunkt er der blevet undersøgt en række forskellige aspekter i forhold til afsætning af opgraderet biogas via naturgasnettet. Projektet har været delt op i nedenstående otte arbejdspakker:

  1. Opgraderingsteknologier og krav til gaskvalitet
  2. Barrierer for afsætning af biogas til naturgasnettet
  3. Styring af naturgasnettet
  4. Ansvarsforhold og ejerstruktur
  5. Anvendelse af opgraderet biogas
  6. Driftsøkonomi
  7. Samfundsøkonomi
  8. Miljøforhold.

Der er udarbejdet fem forskellige scenarier for den fremtidige afsætning af biogas. I de fire af scenarierne bliver gassen fortsat brugt til drift af kraftvarmeanlæg, mens et enkelt omhandler opgradering og salg af biogas til naturgasnettet.

Der findes en række forskellige teknologier til opgradering af biogas, hvoraf især to vil være velegnede i Danmark: Det drejer sig dels om vandskrubberanlæg, dels om PSA-processen, der er baseret på aktivt kul.

Det er vurderet, at omkostningerne til opgradering vil være på 0,85 og 0,88 kroner per kubikmeter metan ved anvendelse af henholdsvis et vandskrubberanlæg og et PSA-anlæg. For begge anlæg er der inkluderet omkostninger til reduktion af metanemission, men der er ikke regnet med tilsætning af propan, da det ikke er nødvendigt for at opfylde kravene i Gasreglementet.

Deltagerne i projektet har været Naturgas Midt-Nord, Dansk Gasteknisk Center, DONG Energy, NIRAS, Thorsø Biogas Forening Danske Kraftvarmeværker, Brancheforening for decentral kraftvarme samt Foreningen af Danske Biogasanlæg.

Rapporten kan downloades fra www.dgc.dk. Se under publikationer/rapporter/rapporter 2009.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside