Mine værktøjer

Biomasse og arbejdsmiljø

Overskrift Biomasse og arbejdsmiljø
Projektets titel Biomasse teknologi- effektivisering og godt arbejdsmiljø
Kontakt Det Nationale Forsknings Center for Arbejdsmiljø, Anne Mette Madsen, e-mail amm@arbejdsmiljoforskning.dk, tlf. 3916 5200
Emne Diverse
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-4774
Tilskud kr. 1.800.000
Slut 4. kvartal 2007
Omtalt i FiB nr 23-2008
Beskrivelse

Projektet har haft til formål at undersøge arbejdsmiljøet på biomassefyrede anlæg. I den forbindelse er det blevet kortlagt, hvilke arbejdsprocesser der medfører en uacceptabel høj eksponering for endotoksin og mikroorganismer, og hvilke foranstaltninger der kan være med til at reducere eksponeringen.

I projektet er arbejdsmiljøet undersøgt på ikke mindre end 25 anlæg, der fyrer med biomasse. Resultaterne viser:

  • Medarbejderne er udsat for en høj eksponering af mikroorganismer og endotoksin.
  • Eksponeringen for mikroorganismer og endotoksin er for nogle personer på et niveau, hvor man kan forvente, at de på et tidspunkt udvikler symptomer på luftvejslidelser.
  • Generelt har vi ikke set alvorlige helbredsproblemer på kraftvarmeværker, der bruger halm.
  • Allergi over for svampe ser ikke ud til at være et stort problem.
  • Undersøgelsen tyder dog på, at jo flere mikroorganismer i luften, jo flere personer har luftvejssymptomer. Derfor er der stadig en helbredsmæssig gevinst ved at sænke eksponeringsniveauet.
  • Området omkring halmopriver og halmmodtagelse er identificeret som et område med høj eksponering.
  • Under aftagning af net over halmballer, aflæsning af halm, fejning med kost eller omflytning af halm stiger eksponeringen for støv væsentligt.
  • Det er muligt at reducere eksponeringen for støv og mikroorganismer ved for eksempel at anvende centralstøvsuger frem for kost og ved at skærme halmopriveren af.

Anne Mette Madsen tager fortsat imod tilbud om at holde foredrag om projektets resultater.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside