Mine værktøjer

BioNorm II

Overskrift BioNorm II
Projektets titel Pre-normative research on solid biofuels for improved European standards
Kontakt Teknologisk Institut, Jørgen Hinge, e-mail
jorgen.hinge@teknologisk.dk , tlf. 7220 1324
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-7355
Tilskud kr. 739.000
Slut 2. kvartal 2010
Omtalt i FiB nr 33-2010
Beskrivelse

BioNorm II projektet er gennemført i et samarbejde mellem 25 partnere fra 11 lande. Energinet.dk har ydet dansk medfinansiering til EU-projektet, der er en opfølgning af BioNorm projektet, som blev afsluttet i 2004. Projektet er et led i det  arbejde, der skal gøre det muligt at indføre standarder for faste biomasser, så det bliver lettere at handle med biobrændsler over landegrænserne.

I projektet er der udviklet udstyr og metoder, der kan bestemme mængden af urenheder i biomassen, og i hvor høj grad biomassen har tendens til at danne “bro i fyringsanlægget”. Der er udarbejdet procedurer for kvalitetsværktøjer, og endelig er der udført  forbrændingstests på en lang række brændsler i henhold til den europæiske standard EN303-5.

Projektets resultater bliver nu anvendt i forbindelse med standardiseringsarbejdet i CEN.

Links til yderligere information

www.bionorm2.eu

Handlinger tilknyttet webside