Mine værktøjer

Bedre og billigere tankstationer til brint

Overskrift Bedre og billigere tankstationer til brint
Projektets titel HyProvide-HRS – brintoptankning for biler
Kontakt H2 Logic, Mikael Sloth,
tlf. 9627 5600, e-mail ms@h2logic.com
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64011-0106
Tilskud kr. 8.210.000
Slut 3. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 50-2014
Beskrivelse

Med udvikling af tankstationer, der kan levere brint ved et tryk på 700 bar, har brintbiler fået samme rækkevidde og hurtige optankningsstid som biler til benzin og diesel.

I projektet HyProvide-HRS har H2 Logic videreudviklet teknologien bag tankstationer, der kan levere brint ved et tryk på 700 bar. Målet er at bringe teknologien tættere på et kommercielt gennembrud, så brint kan blive et reelt alternativ til benzin og diesel.

H2 Logic har blandt andet arbejdet med at forbedre energieffektiviteten og den daglige optankningskapacitet, hvilket har været med til at reducere omkostningerne ved at bruge brint til transport. Der er udført laboratorietest af udvalgte komponenter med henblik på at dokumentere de opstillede målsætninger.

Projektet har også indeholdt aktiviteter inden for produktion af brint. Den del af projektet er varetaget af GreenHydrogen.dk. Anvendelse af brintproduktion i sammenhæng med en brinttankstation er blevet specificeret, og et elektrolyseanlæg er blevet testet i en kortere periode ved en dansk brinttankstation.

HyProvide-HRS har også sikret igangsættelsen af en række nye udviklingsprojekter, der kan være med til at fremme et kommercielt gennembrud for brintbiler.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside