Mine værktøjer

Berøringsløs gasanalyse

Overskrift Berøringsløs gasanalyse
Projektets titel Online berøringsløs gasanalyse i biomasseanlæg
Kontakt Risø DTU, Christian Pedersen, e-mail chrp@fotonik.dtu.dk, tlf. 4677 4677
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-6382
Tilskud kr. 320.000
Slut 1. kvartal 2008
Omtalt i FiB nr 24-2008
Beskrivelse

Berøringsløse hurtige optiske målinger af NO og andre gaskoncentrationer ved høj temperatur i fyrrum, flammer og motorer har stor interesse. I projektet er der blandt andet foretaget målinger på Avedøreværket og i en højtemperaturgascelle fra stuetemperatur op til 1400 - 1500°C.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside