Mine værktøjer

Automatisk sortering af dagrenovation

Overskrift Automatisk sortering af dagrenovation
Projektets titel Automatisk sortering af usorteret dagrenovation
Kontakt Holm Christensen Biosystemer ApS,
tlf. 4970 9882, e-mail biosystemer@mail.dk
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64014-0104
Tilskud kr. 1.490.000
Slut 1. kvartal 2017
Omtalt i FiB nr 60-2017
Beskrivelse

Holm Christensen Biosystemer ApS har i samarbejde med Ellegaard Service ApS og Swea A/S opnået lovende resultater med automatisk sortering af dagrenovation.

Første fase af det EUDP støttede projekt er nu afsluttet med så gode resultater, at EUDP har valgt at støtte fase 2. Af de opnåede resultater i fase 1 skal fremhæves:

 • Det blev sandsynliggjort i et forsøgsanlæg, at man kan gennemføre en værdiskabende, automatisk grovsortering af usorteret dagrenovation.
 • Der kan sorteres i 4 fraktioner:
  – Bionedbrydelig fraktion: madrester, papir, pap etc.
  – Højtflydende fraktion: plast, diverse emballager
  – Dybtflydende fraktion: glasflasker og glas med låg
  – Synkende fraktion: metal, porcelæn, glas, elektronik.
 • Opholdstiden i sorteringsbassinet blev reduceret til cirka 30 sekunder.
 • Den bionedbrydelige fraktion er tilstrækkelig fri for hårde genstande til at den kan presses til 40% tørstof.
 • De grundlæggende designparametre til opbygning af demonstrationsanlægget i fase 2 blev fastlagt. Opbygning af demonstrationsanlægget er nu i fuld gang.

Et afgørende resultat af projektets første fase er, at AFLD i Fasterholt har indvilget i at være vært for demonstrationsprojektet, der gennemføres som fase 2.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside