Mine værktøjer

Kategoriseret efter emne

    Emne   Overskrift   Afsluttet 
- Biobrændstoffer (46)
Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler 4. kvartal 2014
Anvendelse af biobrændstof i transportsektoren 2. kvartal 2011
Bioethanol fra halm kræver betydelig offentlig støtte 1. kvartal 2011
Bioethanol fra planteaffald i udviklingslande 4. kvartal 2011
Bioethanol i dieselmotorer 2. kvartal 2011
Biomasse til kemikalier og brændstof til skibe 1. kvartal 2017
Bioraffinaderi – produktion af brændstof og kemikalier 1. kvartal 2010
BornBioFuel på vej til at blive realiseret 4. kvartal 2010
Bæredygtig biodiesel 4. kvartal 2012
Catliq – fra affald til olie 3. kvartal 2009
Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol 3. kvartal 2016
Effektiv fremstilling af 2G bioethanol 3. kvartal 2016
Effektiv metanolproduktion 1. kvartal 2013
Ethanol som motorbrændstof 4. kvartal 2009
Fischer Tropsch brændstoffer 4. kvartal 2008
Flexifuel – fra biomasse til olie 2. kvartal 2015
Forbehandling af biomasse til bioethanol 1. kvartal 2009
Forbehandling af halm med ozon og mikrobølger 3. kvartal 2010
Forbehandling af ligninholdig biomasse 1. kvartal 2009
Forskningscenter for bioteknologi til bioenergi 3. kvartal 2014
Fra alkohol til brint og kulilte 4. kvartal 2013
Fra biomasse til gas til flydende brændstoffer 1. kvartal 2011
Fra biomasse til olie, koks og gas 4. kvartal 2012
Fra biomasse til råolie 4. kvartal 2012
Fra gylle til bioolie 1. kvartal 2011
Fremtidens biodiesel 4. kvartal 2014
Halm til bioethanol 3. kvartal 2011
IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012 3. kvartal 2013
Inbicons ethanolanlæg – WP1 4. kvartal 2009
Inbicons ethanolanlæg – WP2 3. kvartal 2010
Konkurrencen mellem fødevarer og energi 1. kvartal 2010
MAXIFuels konceptet – fjernelse af salt 2. kvartal 2009
MAXIFuels konceptet – videreudvikling 2. kvartal 2009
Maabjerg Energikoncept 3. kvartal 2013
Markant prisfald på 2G bioethanol 4. kvartal 2013
Markedet for biobrændstoffer 3. kvartal 2008
MaxiFuels pilotanlæg på DTU 4. kvartal 2007
MycoFuelChem – nye veje for produktion af biobrændstoffer og biokemikalier 3. kvartal 2016
Nedbrydning af biomasse 3. kvartal 2013
Ny gær forvandler affald til billigt grønt brændstof 1. kvartal 2013
Optimering af BornBiofuel 2. kvartal 2012
Partnerskab for biobrændstoffer 2. kvartal 2010
Produktion af bioethanol 2. kvartal 2008
Udvikling af 2. generations bioethanol 3. kvartal 2010
Udvikling af HCCI-motor til DME 1. kvartal 2011
Udvikling af et bioraffinaderi 1. kvartal 2012
+ Biogas (35)
+ Biomasse/biobrændsler (27)
+ Brint (28)
+ Brændselsceller (56)
+ Diverse (20)
+ Forbrænding (60)
+ Forgasning (35)
+ Mikrokraftvarme (7)
Handlinger tilknyttet webside