Mine værktøjer

Kategoriseret efter emne

    Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ Biobrændstoffer (46)
+ Biogas (35)
- Biomasse/biobrændsler (27)
30-40 procent mere biogas med ekstrudering 2. kvartal 2014
Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi 3. kvartal 2016
Automatisk sortering af dagrenovation 1. kvartal 2017
BioNorm II 2. kvartal 2010
Dybstrøelse i biogasanlæg 2. kvartal 2014
EUBIONET III: International handel med biomasse 2. kvartal 2011
Energiproduktion fra alger 4. kvartal 2011
Ensilering af biomasse 4. kvartal 2014
Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer 2. kvartal 2013
Fossilt kulstof i affald 1. kvartal 2012
Fremstilling af brændselspiller 4. kvartal 2008
Halm og efterafgrøder sætter skub i produktionen af biogas 1. kvartal 2014
Handel med biobrændsler 1. kvartal 2008
Karakterisering af biobrændsler 1. kvartal 2008
Kvalitetsstyringssystemer til faste biobrændsler 2. kvartal 2007
Mere bæredygtig biomasse 2. kvartal 2016
Ny viden om produktion af brændselspiller 4. kvartal 2012
On-line målinger af brændselspiller 4. kvartal 2008
Optiske målinger af forbrændingen i et fyrrum 2. kvartal 2011
REnescience – avanceret affaldsbehandling 1. kvartal 2012
Reduktion af klorindholdet i brændbart affald 1. kvartal 2012
Røntgenanalyse af biobrændsler 3. kvartal 2008
Spredning af flisaske 2. kvartal 2011
TOPWASTE – nye værktøjer til planlægning af affaldshåndtering 4. kvartal 2015
Træpiller og arbejdsmiljø 2. kvartal 2011
Varmebehandlet biomasse bliver til “grønt kul” 4. kvartal 2012
“Grønt kul” til fremtidens kraftværker 2. kvartal 2014
+ Brint (28)
+ Brændselsceller (56)
+ Diverse (20)
+ Forbrænding (60)
+ Forgasning (35)
+ Mikrokraftvarme (7)
Handlinger tilknyttet webside