Mine værktøjer

Kategoriseret efter emne

    Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ Biobrændstoffer (46)
+ Biogas (35)
+ Biomasse/biobrændsler (27)
- Brint (28)
Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder 1. kvartal 2015
Bedre og billigere tankstationer til brint 3. kvartal 2014
Billig energi fra sol og vand 3. kvartal 2011
Billigere anlæg til produktion og køling af brint 1. kvartal 2017
Brint i naturgasnettet 3. kvartal 2010
Brintlagring i faste stoffer 4. kvartal 2012
Brinttankstation i Oslo 4. kvartal 2012
Center for bæredygtigt brintkredsløb 2. kvartal 2011
Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk 3. kvartal 2013
Effektiv produktion af brint – baseret på induktiv opvarmning 3. kvartal 2016
Effektiv produktion af tryksat brint 1. kvartal 2016
Effektive elektrolyseanlæg 3. kvartal 2012
Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg 1. kvartal 2017
Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3 3. kvartal 2015
Fremstilling af brint via PEM-elektrolyse 4. kvartal 2015
Hybridkøretøjer og tankstationer til brint 1. kvartal 2010
IEA Hydrogen Implementing Agreement 2010 3. kvartal 2011
IEA Hydrogen Implementing Agreement 2011-2014 3. kvartal 2014
IEA-samarbejde om brint i 2015-2016 4. kvartal 2016
IEA-samarbejde om brint og brændselsceller i 2014-2016 4. kvartal 2016
Internationalt samarbejde om brint i 2011 4. kvartal 2011
Internationalt samarbejde om brintteknologier i 2012 4. kvartal 2012
Konvertering af metanol til brint 1. kvartal 2013
Koordinering af elektrolyseprojekter 3. kvartal 2014
Lagring af brint 3. kvartal 2011
Nye materialer til opbevaring af brint 3. kvartal 2010
Road map for elektrolyse med SOEC brændselsceller 2. kvartal 2011
Succesfuld afprøvning af brintbiler og tankstationer 3. kvartal 2015
+ Brændselsceller (56)
+ Diverse (20)
+ Forbrænding (60)
+ Forgasning (35)
+ Mikrokraftvarme (7)
Handlinger tilknyttet webside