Mine værktøjer

Kategoriseret efter emne

    Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ Biobrændstoffer (46)
+ Biogas (35)
+ Biomasse/biobrændsler (27)
+ Brint (28)
+ Brændselsceller (56)
+ Diverse (20)
- Forbrænding (60)
Aerosoler og kemiske reaktioner i forbrændingsanlæg 2. kvartal 2007
Alternative additiver 3. kvartal 2007
Askefraktioner fra alternative biobrændsler 2. kvartal 2008
Belægninger i støvfyrede kraftværkskedler til biomasse 2. kvartal 2012
Belægningsdannelse og korrosion i halmfyrede kedler 2. kvartal 2007
Berøringsløs gasanalyse 1. kvartal 2008
Biostøvfyring på centrale kraftværker 4. kvartal 2016
Brænderøg og sundhed 1. kvartal 2011
Deaktivering af katalysatorer ved tilsatsfyring 4. kvartal 2009
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015 1. kvartal 2016
Demonstration af en nyudviklet biomasseovn 1. kvartal 2012
Dioxin i forbrændingsanlæg 4. kvartal 2014
Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 1 1. kvartal 2008
Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 2 og 3 2. kvartal 2009
Erfaringsopsamling fra biomasseværker 1. kvartal 2009
Fjernelse af belægninger i biokedler 2. kvartal 2007
Forbedret halmindfødning 2. kvartal 2007
Forbedret halmindfødning og brændselsoptimering 2. kvartal 2007
Forbrænding af biomasse på rist 3. kvartal 2007
Forbrænding og tilsatsfyring af biomasse i kraftværker 2. kvartal 2011
Fugtig luft giver højere virkningsgrad 4. kvartal 2010
Højeffektive affaldsforbrændingsovne 4. kvartal 2010
Intelligente og effektive brændeovne 2. kvartal 2016
Katalysatorer i biokedler 2. kvartal 2008
Katalysatorer til biomasse- og affaldsfyrede værker 1. kvartal 2011
Korrosion ved støvfyring 1. kvartal 2009
Korrosionsundersøgelse på Avedøreværket 4. kvartal 2007
Korrosionsundersøgelser på kraftvarmeværk 2. kvartal 2007
Lavere CO-udslip ved tilsætning af svovl 1. kvartal 2008
Luftforurening fra brændefyring – WOODUSE 1. kvartal 2010
Materialer til affaldsforbrændingsanlæg 3. kvartal 2010
Mere el og bedre slagge fra affaldsforbrænding 3. kvartal 2010
Mere ilt kan reducere kraftværkernes CO2-udledning 1. kvartal 2011
Måleudstyr til affaldsfyrede anlæg 2. kvartal 2008
Målinger af forbrænding med forhøjet iltkoncentration 1. kvartal 2011
Nyt elektrofilter kan fjerne 98-99 procent af støvet fra halmfyring 3. kvartal 2016
Nyt koncept til produktion af fjernvarme 4. kvartal 2007
Omsætning af flygtige bestanddele ved forbrænding 2. kvartal 2007
Optimering af affaldsforbrændingsanlæg 2. kvartal 2007
Optimering af affaldsforbrændingsanlæg – fase 4 1. kvartal 2013
Optimering af affaldsfyrede anlæg 3. kvartal 2010
Optimering af biomassebaseret energiproduktion 2. kvartal 2008
Optimering af risteforbrænding med kamera 2. kvartal 2010
Optisk måling af gassammensætning og temperatur 2. kvartal 2010
Partikler fra decentrale kraftvarmeværker 4. kvartal 2009
Partikler i nærbrænderfeltet 3. kvartal 2010
Prøvestationen for mindre Biobrændselskedler i 2011 4. kvartal 2011
Reduktion af kvælstofilter 1. kvartal 2009
Restprodukter fra affaldsforbrænding 2. kvartal 2009
Ristefyring - emissioner og restprodukter 2. kvartal 2008
Ristefyring af biomasse - måling og demonstration 1. kvartal 2008
Røggasfilter til halmkedler 2. kvartal 2016
Samfyring af biomasse og naturgas 3. kvartal 2008
Samfyring af kul og affald 2. kvartal 2011
Tilsatsfyring med biomasse på kraftværker 2. kvartal 2008
Træfyret kraftvarmeanlæg til afsidesliggende områder 3. kvartal 2011
Udvikling af multibrændselsovn 4. kvartal 2009
Udvikling af nye katalysatorer til biomassefyrede anlæg 4. kvartal 2008
Udvikling af tilsatsfyring 4. kvartal 2009
Undersøgelser af røggas og flammer 2. kvartal 2012
+ Forgasning (35)
+ Mikrokraftvarme (7)
Handlinger tilknyttet webside