Mine værktøjer

Kategoriseret efter emne

    Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ Biobrændstoffer (46)
+ Biogas (35)
+ Biomasse/biobrændsler (27)
+ Brint (28)
+ Brændselsceller (56)
+ Diverse (20)
+ Forbrænding (60)
- Forgasning (35)
BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (1) 1. kvartal 2016
BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (2) 1. kvartal 2016
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014 1. kvartal 2016
Demonstration af totrins-forgasser i Hillerød 4. kvartal 2011
Energi og gødning fra slam og andre restprodukter 1. kvartal 2017
Forgasning af besværlig biomasse 1. kvartal 2014
Forgasning af biomasse til brændselsceller - fase 1 3. kvartal 2008
Forgasning af biomasse til brændselsceller - fase 2 1. kvartal 2009
Forgasning af træpiller 2. kvartal 2009
Forgasningsanlæg i Gjøl 3. kvartal 2007
Forgasningsanlæg i Græsted 3. kvartal 2007
Forgasningsanlæg til affald 3. kvartal 2008
Forgasningsanlægget i Gjøl 1. kvartal 2009
Forgasningsstrategi 3. kvartal 2011
Fremstilling af syntetisk naturgas fra biomasse 3. kvartal 2013
Fuldskala demonstration af trinopdelt forgasning 4. kvartal 2010
Gasrensning fra LT-CFB forgasser 1. kvartal 2010
Gasrensning til biomasseforgassere 4. kvartal 2016
Højere virkningsgrad med trinopdelt forgasning 4. kvartal 2010
Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem 2. kvartal 2008
Keramiske membraner til iltblæst forgasning 3. kvartal 2016
LT-CFB demonstrationsanlæg - fase 1 1. kvartal 2010
LT-CFB forgasser – 500 kW forsøg 2. kvartal 2007
LT-CFB forgasser – kommercialisering 3. kvartal 2010
Målinger af gaskvalitet 1. kvartal 2012
Ny lovende teknologi til gasrensning 3. kvartal 2010
Ny teknologi til rensning af biomassegas 4. kvartal 2013
Online teknik til måling af gas fra forgasningsanlæg 3. kvartal 2014
Opgradering og optimering af Castoranlægget 3. kvartal 2008
Opskalering og demonstration af Viking-forgasseren 2. kvartal 2008
Optimering af forgasningsprocessen 4. kvartal 2012
Optimering af termisk biomasseforgasning 2. kvartal 2014
Optimering af trinopdelt forgasningsanlæg 4. kvartal 2007
Tjæreindholdet i forgasningsgas 1. kvartal 2008
Udvikling og afprøvning af motorkoncept 4. kvartal 2009
+ Mikrokraftvarme (7)
Handlinger tilknyttet webside