Mine værktøjer

Sorteret efter forskningspulje

    Forskningspulje   Emne   Overskrift   Afsluttet 
- DSF (27)
Biobrændstoffer Fra alkohol til brint og kulilte 4. kvartal 2013
Biobrændstoffer Fra biomasse til råolie 4. kvartal 2012
Brint Brintlagring i faste stoffer 4. kvartal 2012
Brændselsceller Strategisk forskningscenter for elektrokemi 4. kvartal 2012
Biomasse/biobrændsler TOPWASTE – nye værktøjer til planlægning af affaldshåndtering 4. kvartal 2015
Biogas Brint i biogasanlæg 4. kvartal 2015
Biomasse/biobrændsler Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer 2. kvartal 2013
Biobrændstoffer Udvikling af et bioraffinaderi 1. kvartal 2012
Brændselsceller Mikrobiel brændselscelle 3. kvartal 2009
Biobrændstoffer Forbehandling af biomasse til bioethanol 1. kvartal 2009
Biobrændstoffer Bioraffinaderi – produktion af brændstof og kemikalier 1. kvartal 2010
Forbrænding Luftforurening fra brændefyring – WOODUSE 1. kvartal 2010
Brint Nye materialer til opbevaring af brint 3. kvartal 2010
Brændselsceller Nye materialer til PCFC brændselsceller 4. kvartal 2010
Brændselsceller Bedre og mere holdbare PEM brændselsceller 4. kvartal 2010
Biogas Biogas fra energiafgrøder 4. kvartal 2010
Brint Billig energi fra sol og vand 3. kvartal 2011
Biobrændstoffer Halm til bioethanol 3. kvartal 2011
Brint Lagring af brint 3. kvartal 2011
Biobrændstoffer Bioethanol fra planteaffald i udviklingslande 4. kvartal 2011
Forbrænding Brænderøg og sundhed 1. kvartal 2011
Diverse Markedspotentiale for VE-biler 2. kvartal 2010
Brint Center for bæredygtigt brintkredsløb 2. kvartal 2011
Biobrændstoffer Anvendelse af biobrændstof i transportsektoren 2. kvartal 2011
Biobrændstoffer Nedbrydning af biomasse 3. kvartal 2013
Biobrændstoffer Forskningscenter for bioteknologi til bioenergi 3. kvartal 2014
Biobrændstoffer Flexifuel – fra biomasse til olie 2. kvartal 2015
+ EFP (44)
+ EUDP (100)
+ ForskEL-10294 (1)
+ HTF (5)
+ Innovationsfonden (6)
+ PSO (130)
+ PSO og EUDP (1)
Handlinger tilknyttet webside