Mine værktøjer

Sorteret efter forskningspulje

    Forskningspulje   Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ DSF (27)
- EFP (44)
Biomasse/biobrændsler Ny viden om produktion af brændselspiller 4. kvartal 2012
Mikrokraftvarme Dansk mikrokraftvarme – fase 3 4. kvartal 2014
Biogas Styring af biogasprocessen 3. kvartal 2009
Forgasning Forgasning af træpiller 2. kvartal 2009
Biobrændstoffer MAXIFuels konceptet – fjernelse af salt 2. kvartal 2009
Biobrændstoffer MAXIFuels konceptet – videreudvikling 2. kvartal 2009
Diverse Formidling af forskningsresultater 2. kvartal 2009
Forgasning Forgasningsanlægget i Gjøl 1. kvartal 2009
Forgasning Forgasning af biomasse til brændselsceller - fase 2 1. kvartal 2009
Biobrændstoffer Fischer Tropsch brændstoffer 4. kvartal 2008
Biomasse/biobrændsler On-line målinger af brændselspiller 4. kvartal 2008
Biomasse/biobrændsler Fremstilling af brændselspiller 4. kvartal 2008
Forgasning Forgasning af biomasse til brændselsceller - fase 1 3. kvartal 2008
Biobrændstoffer Markedet for biobrændstoffer 3. kvartal 2008
Biogas Optimering af gasudbyttet fra biogasanlæg 3. kvartal 2008
Mikrokraftvarme Vedvarende energi og mikro-kraftvarmeværker 2. kvartal 2008
Biobrændstoffer Produktion af bioethanol 2. kvartal 2008
Biomasse/biobrændsler Handel med biobrændsler 1. kvartal 2008
Biobrændstoffer MaxiFuels pilotanlæg på DTU 4. kvartal 2007
Forbrænding Nyt koncept til produktion af fjernvarme 4. kvartal 2007
Diverse Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 1 4. kvartal 2007
Diverse Deltagelse i IEA Bioenergy Task 37 4. kvartal 2007
Brændselsceller Brændselsceller til forgasningsgas 4. kvartal 2007
Forgasning Forgasningsanlæg i Gjøl 3. kvartal 2007
Biobrændstoffer Inbicons ethanolanlæg – WP1 4. kvartal 2009
Diverse Deltagelse i IEA Bioenergy Task 42 og Task 39 4. kvartal 2009
Biobrændstoffer Ethanol som motorbrændstof 4. kvartal 2009
Diverse Deltagelse i IEA Bioenergy Task 31 4. kvartal 2009
Diverse Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 2 4. kvartal 2009
Biobrændstoffer Konkurrencen mellem fødevarer og energi 1. kvartal 2010
Brændselsceller Brændselsceller til SINE 3. kvartal 2010
Biobrændstoffer Forbehandling af halm med ozon og mikrobølger 3. kvartal 2010
Brint Brint i naturgasnettet 3. kvartal 2010
Mikrokraftvarme Dansk mikrokraftvarme er på vej mod fase 3 4. kvartal 2010
Diverse IEA Bioenergy Agreement – Task 33 4. kvartal 2010
Biobrændstoffer BornBioFuel på vej til at blive realiseret 4. kvartal 2010
Forbrænding Fugtig luft giver højere virkningsgrad 4. kvartal 2010
Biobrændstoffer Fra biomasse til gas til flydende brændstoffer 1. kvartal 2011
Biobrændstoffer Udvikling af HCCI-motor til DME 1. kvartal 2011
Biobrændstoffer Bioethanol fra halm kræver betydelig offentlig støtte 1. kvartal 2011
Brændselsceller DMFC brændselsceller 2. kvartal 2010
Biogas Genopretning af biogasprocessen 2. kvartal 2010
Brændselsceller HT-PEM brændselsceller til metanol 2. kvartal 2010
Biomasse/biobrændsler Træpiller og arbejdsmiljø 2. kvartal 2011
+ EUDP (100)
+ ForskEL-10294 (1)
+ HTF (5)
+ Innovationsfonden (6)
+ PSO (130)
+ PSO og EUDP (1)
Handlinger tilknyttet webside