Mine værktøjer

Sorteret efter forskningspulje

    Forskningspulje   Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ DSF (27)
+ EFP (44)
- EUDP (100)
Brændselsceller Produktion af brændselsceller hos Dantherm Power 4. kvartal 2013
Forgasning Ny teknologi til rensning af biomassegas 4. kvartal 2013
Biobrændstoffer Markant prisfald på 2G bioethanol 4. kvartal 2013
Brint Internationalt samarbejde om brintteknologier i 2012 4. kvartal 2012
Brændselsceller Methanoldrevne brændselsceller til transport 4. kvartal 2012
Brændselsceller SOFC simuleringsværktøj 4. kvartal 2012
Brint Brinttankstation i Oslo 4. kvartal 2012
Biogas Succes med halmbriketter til biogasanlæg 4. kvartal 2015
Brint Fremstilling af brint via PEM-elektrolyse 4. kvartal 2015
Diverse Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 3 1. kvartal 2013
Biobrændstoffer Ny gær forvandler affald til billigt grønt brændstof 1. kvartal 2013
Mikrokraftvarme Succes med mikrokraftvarmeanlæg til naturgas 1. kvartal 2013
Biogas Lønsom biogasproduktion fra husdyrgødning 1. kvartal 2013
Brint Konvertering af metanol til brint 1. kvartal 2013
Brændselsceller Dansk konsortium vil levere metanoldrevne trucks 1. kvartal 2013
Brændselsceller Brændselscelle forlænger rækkevidden til 600 km 1. kvartal 2013
Biobrændstoffer Effektiv metanolproduktion 1. kvartal 2013
Brændselsceller Kommercielt gennembrud for HT-PEM brændselsceller 2. kvartal 2013
Biogas Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter 2. kvartal 2013
Biomasse/biobrændsler Ensilering af biomasse 4. kvartal 2014
Biobrændstoffer Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler 4. kvartal 2014
Biobrændstoffer Fremtidens biodiesel 4. kvartal 2014
Brændselsceller Brændselsceller til store arbejdskøretøjer 4. kvartal 2014
Mikrokraftvarme Mikrokraftvarme med SOFC brændselsceller 4. kvartal 2014
Forgasning Optimering af termisk biomasseforgasning 2. kvartal 2014
Biomasse/biobrændsler Dybstrøelse i biogasanlæg 2. kvartal 2014
Brændselsceller Brændselsceller til gaffel- trucks og lufthavnskøretøjer 1. kvartal 2014
Biomasse/biobrændsler Automatisk sortering af dagrenovation 1. kvartal 2017
Forgasning Energi og gødning fra slam og andre restprodukter 1. kvartal 2017
Brændselsceller Nødstrømsanlæg med brændselsceller til metanol 1. kvartal 2017
Biogas Opgradering af biogas med vindmøllestrøm 1. kvartal 2017
Brint Billigere anlæg til produktion og køling af brint 1. kvartal 2017
Brint Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg 1. kvartal 2017
Forbrænding Nyt elektrofilter kan fjerne 98-99 procent af støvet fra halmfyring 3. kvartal 2016
Brint Effektiv produktion af brint – baseret på induktiv opvarmning 3. kvartal 2016
Biobrændstoffer Effektiv fremstilling af 2G bioethanol 3. kvartal 2016
Diverse Gasnettet som fremtidens lager for vedvarende energi 2. kvartal 2016
Forbrænding Røggasfilter til halmkedler 2. kvartal 2016
Forbrænding Intelligente og effektive brændeovne 2. kvartal 2016
Brændselsceller Fremstilling af SOFC- og SOEC-celler 2. kvartal 2016
Forgasning Gasrensning til biomasseforgassere 4. kvartal 2016
Brint IEA-samarbejde om brint i 2015-2016 4. kvartal 2016
Brændselsceller IEA-samarbejde om brændselsceller i 2014-2016 4. kvartal 2016
Biogas IEA-samarbejde om biogas i 2014-2016 4. kvartal 2016
Brint IEA-samarbejde om brint og brændselsceller i 2014-2016 4. kvartal 2016
Brændselsceller Brint kan udkonkurrere diesel til telekommunikation 4. kvartal 2016
Biogas Forbehandling af husdyrgødning 1. kvartal 2012
Forbrænding Demonstration af en nyudviklet biomasseovn 1. kvartal 2012
Brændselsceller Billige endeplader til brændselsceller 3. kvartal 2012
Brint Effektive elektrolyseanlæg 3. kvartal 2012
Brændselsceller Brændselsceller til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks 3. kvartal 2012
Brændselsceller Væsentlige forbedringer af SOFC brændselsceller 3. kvartal 2012
Forbrænding Udvikling af multibrændselsovn 4. kvartal 2009
Brint Hybridkøretøjer og tankstationer til brint 1. kvartal 2010
Biobrændstoffer Inbicons ethanolanlæg – WP2 3. kvartal 2010
Diverse IEA Hydrogen Implementing Agreement 4. kvartal 2010
Biogas Hæmning af biogasprocessen 4. kvartal 2010
Diverse IEA Bioenergy – Task 37 4. kvartal 2010
Forbrænding Træfyret kraftvarmeanlæg til afsidesliggende områder 3. kvartal 2011
Brændselsceller Brændselsceller til det amerikanske marked 4. kvartal 2011
Brændselsceller Brændselsceller til intern transport 4. kvartal 2011
Forbrænding Prøvestationen for mindre Biobrændselskedler i 2011 4. kvartal 2011
Brint Internationalt samarbejde om brint i 2011 4. kvartal 2011
Biogas Højere gasudbytte ved forbehandling af kvægfibre 1. kvartal 2011
Biobrændstoffer Fra gylle til bioolie 1. kvartal 2011
Mikrokraftvarme Markedsintroduktion af mikrokraftvarme 1. kvartal 2011
Brændselsceller Keramiske brændselsceller på vej mod markedet 2. kvartal 2010
Biobrændstoffer Partnerskab for biobrændstoffer 2. kvartal 2010
Biomasse/biobrændsler EUBIONET III: International handel med biomasse 2. kvartal 2011
Brændselsceller Udvikling af PEM brændselsceller 2. kvartal 2011
Biobrændstoffer Bioethanol i dieselmotorer 2. kvartal 2011
Biogas Biologisk affaldsbehandling er bedre end forbrænding 2. kvartal 2011
Brændselsceller IEA-samarbejde om mikrokraftvarme 2. kvartal 2012
Brændselsceller HT-PEM brændselsceller til nødstrømsanlæg 2. kvartal 2012
Diverse Formidling af forskningsresultater i 2010 – 2012 2. kvartal 2012
Brændselsceller Testcenter for brint og brændselsceller 2. kvartal 2012
Biobrændstoffer Optimering af BornBiofuel 2. kvartal 2012
Brændselsceller Ny klimabeskyttelse til brændselscellesystemer 3. kvartal 2015
Brint Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3 3. kvartal 2015
Brint Succesfuld afprøvning af brintbiler og tankstationer 3. kvartal 2015
Biogas REnescience-teknologien er moden til markedet 3. kvartal 2013
Biobrændstoffer IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012 3. kvartal 2013
Biobrændstoffer Maabjerg Energikoncept 3. kvartal 2013
Brint Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk 3. kvartal 2013
Brændselsceller Skræddersyede PEM og DMFC brændselsceller 3. kvartal 2013
Brændselsceller Overvågning af brændselsceller 3. kvartal 2014
Brint IEA Hydrogen Implementing Agreement 2011-2014 3. kvartal 2014
Biogas Grøn naturgas 3. kvartal 2014
Brint Bedre og billigere tankstationer til brint 3. kvartal 2014
Forbrænding Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015 1. kvartal 2016
Forgasning Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014 1. kvartal 2016
Diverse Formidling af forsknings- resultater i 2014-2016 1. kvartal 2016
Brint Effektiv produktion af tryksat brint 1. kvartal 2016
Forgasning BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (1) 1. kvartal 2016
Forgasning BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (2) 1. kvartal 2016
Brændselsceller Modulopbyggede nødstrømsanlæg 4. kvartal 2016
Brændselsceller Europæisk brint- og brændselscelleprogram 2. kvartal 2015
Diverse Formidling af forskningsresultater i 2012 – 2014 1. kvartal 2014
Brint Koordinering af elektrolyseprojekter 3. kvartal 2014
Brændselsceller SOFC brændselsceller til mikrokraftvarme 1. kvartal 2015
+ ForskEL-10294 (1)
+ HTF (5)
+ Innovationsfonden (6)
+ PSO (130)
+ PSO og EUDP (1)
Handlinger tilknyttet webside