Mine værktøjer

Sorteret efter forskningspulje

    Forskningspulje   Emne   Overskrift   Afsluttet 
+ DSF (27)
+ EFP (44)
+ EUDP (100)
+ ForskEL-10294 (1)
+ HTF (5)
+ Innovationsfonden (6)
- PSO (130)
Biobrændstoffer Fra biomasse til olie, koks og gas 4. kvartal 2012
Forgasning Optimering af forgasningsprocessen 4. kvartal 2012
Biomasse/biobrændsler Varmebehandlet biomasse bliver til “grønt kul” 4. kvartal 2012
Biogas Selektiv hydrolyse – fase 3 4. kvartal 2015
Brændselsceller Robuste metalbårne brændselsceller 4. kvartal 2015
Biogas MeGa-stoRE konverterer vind-el til metangas 4. kvartal 2015
Forbrænding Optimering af affaldsforbrændingsanlæg – fase 4 1. kvartal 2013
Brændselsceller Konsortium sætter skub i udviklingen af brændselsceller 2. kvartal 2013
Brændselsceller Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme 2. kvartal 2013
Forbrænding Dioxin i forbrændingsanlæg 4. kvartal 2014
Brændselsceller Brændselsceller til forgasningsgas 4. kvartal 2014
Biomasse/biobrændsler 30-40 procent mere biogas med ekstrudering 2. kvartal 2014
Biomasse/biobrændsler “Grønt kul” til fremtidens kraftværker 2. kvartal 2014
Brændselsceller Bedre katalysatorer til PEM brændselsceller 1. kvartal 2014
Biomasse/biobrændsler Halm og efterafgrøder sætter skub i produktionen af biogas 1. kvartal 2014
Brændselsceller Optimeret befugter fremmer brændselscellesystemer 1. kvartal 2014
Forgasning Keramiske membraner til iltblæst forgasning 3. kvartal 2016
Forgasning Målinger af gaskvalitet 1. kvartal 2012
Biomasse/biobrændsler Reduktion af klorindholdet i brændbart affald 1. kvartal 2012
Biomasse/biobrændsler REnescience – avanceret affaldsbehandling 1. kvartal 2012
Biomasse/biobrændsler Fossilt kulstof i affald 1. kvartal 2012
Biogas Selektiv hydrolyse af slam – fase 2 3. kvartal 2012
Forbrænding Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 2 og 3 2. kvartal 2009
Forbrænding Restprodukter fra affaldsforbrænding 2. kvartal 2009
Forbrænding Erfaringsopsamling fra biomasseværker 1. kvartal 2009
Forbrænding Reduktion af kvælstofilter 1. kvartal 2009
Diverse Arbejdsmiljø og biobrændsler 1. kvartal 2009
Diverse Arbejdsmiljø på flisfyrede kraftvarmeværker 1. kvartal 2009
Biobrændstoffer Forbehandling af ligninholdig biomasse 1. kvartal 2009
Forbrænding Korrosion ved støvfyring 1. kvartal 2009
Forbrænding Udvikling af nye katalysatorer til biomassefyrede anlæg 4. kvartal 2008
Forbrænding Samfyring af biomasse og naturgas 3. kvartal 2008
Biomasse/biobrændsler Røntgenanalyse af biobrændsler 3. kvartal 2008
Forgasning Opgradering og optimering af Castoranlægget 3. kvartal 2008
Forgasning Forgasningsanlæg til affald 3. kvartal 2008
Forbrænding Tilsatsfyring med biomasse på kraftværker 2. kvartal 2008
Forbrænding Ristefyring - emissioner og restprodukter 2. kvartal 2008
Forbrænding Måleudstyr til affaldsfyrede anlæg 2. kvartal 2008
Forgasning Opskalering og demonstration af Viking-forgasseren 2. kvartal 2008
Forbrænding Optimering af biomassebaseret energiproduktion 2. kvartal 2008
Biogas Selektiv hydrolyse af slam - fase 1 2. kvartal 2008
Biogas Optimering af biogasprocessen 2. kvartal 2008
Forgasning Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem 2. kvartal 2008
Forbrænding Askefraktioner fra alternative biobrændsler 2. kvartal 2008
Forbrænding Katalysatorer i biokedler 2. kvartal 2008
Forgasning Tjæreindholdet i forgasningsgas 1. kvartal 2008
Forbrænding Ristefyring af biomasse - måling og demonstration 1. kvartal 2008
Forbrænding Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 1 1. kvartal 2008
Forbrænding Lavere CO-udslip ved tilsætning af svovl 1. kvartal 2008
Biomasse/biobrændsler Karakterisering af biobrændsler 1. kvartal 2008
Forbrænding Berøringsløs gasanalyse 1. kvartal 2008
Diverse Biomasse og arbejdsmiljø 4. kvartal 2007
Forgasning Optimering af trinopdelt forgasningsanlæg 4. kvartal 2007
Forbrænding Korrosionsundersøgelse på Avedøreværket 4. kvartal 2007
Forbrænding Alternative additiver 3. kvartal 2007
Forgasning Forgasningsanlæg i Græsted 3. kvartal 2007
Forbrænding Forbrænding af biomasse på rist 3. kvartal 2007
Forbrænding Fjernelse af belægninger i biokedler 2. kvartal 2007
Forbrænding Omsætning af flygtige bestanddele ved forbrænding 2. kvartal 2007
Forbrænding Belægningsdannelse og korrosion i halmfyrede kedler 2. kvartal 2007
Forbrænding Korrosionsundersøgelser på kraftvarmeværk 2. kvartal 2007
Forbrænding Forbedret halmindfødning 2. kvartal 2007
Forbrænding Forbedret halmindfødning og brændselsoptimering 2. kvartal 2007
Forbrænding Aerosoler og kemiske reaktioner i forbrændingsanlæg 2. kvartal 2007
Biomasse/biobrændsler Kvalitetsstyringssystemer til faste biobrændsler 2. kvartal 2007
Forbrænding Optimering af affaldsforbrændingsanlæg 2. kvartal 2007
Forgasning LT-CFB forgasser – 500 kW forsøg 2. kvartal 2007
Forbrænding Deaktivering af katalysatorer ved tilsatsfyring 4. kvartal 2009
Biogas Biogas til nettet – fase 1 4. kvartal 2009
Forbrænding Partikler fra decentrale kraftvarmeværker 4. kvartal 2009
Forbrænding Udvikling af tilsatsfyring 4. kvartal 2009
Forgasning Udvikling og afprøvning af motorkoncept 4. kvartal 2009
Brændselsceller Forbedrede SOFC brændselsceller 1. kvartal 2010
Forgasning Gasrensning fra LT-CFB forgasser 1. kvartal 2010
Forgasning LT-CFB demonstrationsanlæg - fase 1 1. kvartal 2010
Brændselsceller PEM brændselscellers holdbarhed 1. kvartal 2010
Forgasning LT-CFB forgasser – kommercialisering 3. kvartal 2010
Forgasning Ny lovende teknologi til gasrensning 3. kvartal 2010
Brændselsceller Integreret HT-PEM brændselscelle 3. kvartal 2010
Forbrænding Partikler i nærbrænderfeltet 3. kvartal 2010
Forbrænding Materialer til affaldsforbrændingsanlæg 3. kvartal 2010
Forbrænding Optimering af affaldsfyrede anlæg 3. kvartal 2010
Forbrænding Mere el og bedre slagge fra affaldsforbrænding 3. kvartal 2010
Biogas Seriedrift af biogasanlæg 3. kvartal 2010
Forgasning Højere virkningsgrad med trinopdelt forgasning 4. kvartal 2010
Forgasning Fuldskala demonstration af trinopdelt forgasning 4. kvartal 2010
Biogas Styring af biogasreaktorer 4. kvartal 2010
Forbrænding Højeffektive affaldsforbrændingsovne 4. kvartal 2010
Brint IEA Hydrogen Implementing Agreement 2010 3. kvartal 2011
Brændselsceller Nye materialer til PEM og DMFC brændselsceller 3. kvartal 2011
Mikrokraftvarme Effektiv mikrokraftvarme 4. kvartal 2011
Forgasning Demonstration af totrins-forgasser i Hillerød 4. kvartal 2011
Biogas Opgradering af biogas med plastikmembran 4. kvartal 2011
Biomasse/biobrændsler Energiproduktion fra alger 4. kvartal 2011
Biogas Biogas i Ringkøbing Skjern 1. kvartal 2011
Diverse Gødning fra bioaske 1. kvartal 2011
Forbrænding Katalysatorer til biomasse- og affaldsfyrede værker 1. kvartal 2011
Forbrænding Mere ilt kan reducere kraftværkernes CO2-udledning 1. kvartal 2011
Forbrænding Målinger af forbrænding med forhøjet iltkoncentration 1. kvartal 2011
Brændselsceller Keramiske brændselsceller til kraftvarme 1. kvartal 2011
Brændselsceller Udvikling af SOEC brændselsceller 2. kvartal 2010
Diverse Stirling-kraftvarmeanlæg til biobrændsler 2. kvartal 2010
Forbrænding Optisk måling af gassammensætning og temperatur 2. kvartal 2010
Biomasse/biobrændsler BioNorm II 2. kvartal 2010
Biogas Online måling af biogasprocessen 2. kvartal 2010
Forbrænding Optimering af risteforbrænding med kamera 2. kvartal 2010
Brændselsceller Fastoxid-brændselscelle forskning og udvikling II 2. kvartal 2010
Brint Road map for elektrolyse med SOEC brændselsceller 2. kvartal 2011
Biogas Opgradering af biogas 2. kvartal 2011
Biogas Måling og styring af biogasprocessen 2. kvartal 2011
Biomasse/biobrændsler Spredning af flisaske 2. kvartal 2011
Forbrænding Samfyring af kul og affald 2. kvartal 2011
Forbrænding Forbrænding og tilsatsfyring af biomasse i kraftværker 2. kvartal 2011
Biomasse/biobrændsler Optiske målinger af forbrændingen i et fyrrum 2. kvartal 2011
Forbrænding Belægninger i støvfyrede kraftværkskedler til biomasse 2. kvartal 2012
Brændselsceller Holdbare SOFC brændselsceller 2. kvartal 2012
Forbrænding Undersøgelser af røggas og flammer 2. kvartal 2012
Biogas Opgradering af biogas med brint fra et elektrolyseanlæg 2. kvartal 2012
Biogas Vådeksplosion af afgassede gyllefibre giver mere biogas 2. kvartal 2012
Biogas Opgradering af biogas med membranteknologi 3. kvartal 2013
Forgasning Fremstilling af syntetisk naturgas fra biomasse 3. kvartal 2013
Biogas Højere gasudbytte med særlige metanbakterier 3. kvartal 2013
Brændselsceller Levetidsforøgelse af PEM-brændselsceller 3. kvartal 2013
Brændselsceller Brændselsceller kan stabilisere elnettet 3. kvartal 2013
Brændselsceller Udvikling af keramiske elektrolyseceller og -stakke 3. kvartal 2013
Biogas 15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum 3. kvartal 2014
Forgasning Online teknik til måling af gas fra forgasningsanlæg 3. kvartal 2014
Forgasning Forgasning af besværlig biomasse 1. kvartal 2014
Brændselsceller SOFC brændselsceller i et intelligent elnet 1. kvartal 2015
Brint Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder 1. kvartal 2015
+ PSO og EUDP (1)
Handlinger tilknyttet webside