Mine værktøjer

Tidsskrifter og nyhedsbreve

Her har du mulighed for at downloade tidsskrifter og nyhedsbreve fra 2004 og frem til i dag.

FiB stod oprindelig for Forskning i Bioenergi, men fra april 2010 er området udvidet til også at omfatte brint og brændselsceller.

Tidsskriftet FiB blev udsendt første gang i april 2004. I de første år blev der udsendt seks numre om året, men fra april 2007 blev antallet reduceret til fire numre om året. Til gengæld er sideantallet løbende blevet udvidet, og i dag er hvert nummer på mellem 24 og 32 sider. Bladet udkommer i både en trykt og elektronisk udgave i marts, juni, september og december.

Nyhedsbrevet blev udsendt første gang i april 2009 og udkommer kun i elektronisk form. Der udkommer et nyhedsbrev i januar, februar, april, maj, juli, august, oktober og november - i alt otte nyhedsbreve/år.

Bioenergy Research er en engelsk version af tidsskriftet, der blev udsendt i perioden fra april 2004 til januar 2009. Bladet findes kun i en elektronisk udgave.

Handlinger tilknyttet webside