Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 25 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Fjern stanken – kom en alge i tanken
Alger i form af blandt andet søsalat indeholder betydelige mængder biomasse, der blandt andet kan bruges til produktion af biobrændstoffer. Mens man i det ...
Remove the stench - add an alga to your tank
Algae such as sea lettuce contain considerable amounts of biomasses, which, amongst other things, may be utilised in the production of biofuels.Whereas ...
Algesuppe kan blive fremtidens brændstof
Et forskningsprojekt under ledelse af Teknologisk Institut skal nu undersøge, om det er praktisk og økonomisk muligt at udnytte det enorme biomassepotentiale i ...
Algae soup might be the fuel of the future
A research project headed by the Danish Technological Institute sets out to find out whether or not it is practically and economically possible to exploit ...
Hvornår kan vi tanke olie fra alger?
Bioolie fra alger tegner til at blive det helt store hit, og flere virksomheder hævder nu, at de er tæt på et kommercielt gennembrud. Danmark har som det ...
When can we fill up with oil from algae?
It looks like bio-oil from algae is going to be a big hit, and already now, several companies claim that they are close to a commercial breakthrough. As the ...
Fra alger til benzin
Det amerikanske selskab Sapphire Energy hævder, at de nu er i stand til at producere oktan 91 benzin direkte fra alger.
From algae to petrol
The American company Sapphire Energy claims that it is now able to produce 91 octane petrol directly from algae.
Lolland vil have testcenter for alger
Lolland har potentiale til at huse et internationalt testcenter for udvikling af alger til energi. Det var en af konklusionerne efter en konference i april, ...
Alger på naturens betingelser
Der er enorme perspektiver i at producere alger - især hvis man kan få miljø, energiproduktion og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed. Det er ...
Søsalat giver 45 tons tørstof/hektar
De første resultater fra Danmarks hidtil største projekt med alger til energiproduktion viser et udbytte på omkring 45 tons tørstof/hektar. Der er udført ...
Fang alger med liner
Alle taler om alger, men kun få gør noget ved det. En af dem, der ved noget om det og rent faktisk lever af det, er Rasmus Bjerregaard, der har ...
Røggas giver over 40 procent mere søsalat
Røg indeholder mere end 300 gange så meget CO2 som atmosfærisk luft, og dermed kan den bruges til at øge produktionen af makroalger markant. Igangværende ...
Biogas og andet godt i søsalat
Søsalat indeholder ikke noget stort gaspotentiale, men til gengæld er der en række værdifulde stoffer i algerne, som vil kunne udnyttes af fødevare- og ...
Algeforskningen får sit eget center
Et nyt center til forskning i alger skal sikre, at Danmark er med helt fremme, når det drejer sig om at kunne bruge alger til energiformål. Centret, der ...
Statoil vil have tang i tanken
Statoil har indgået en aftale med det amerikanske firma Bio Architecture Lab om udvikling af en mikroorganisme, der skal omdanne sukkertang til biobrændstof. ...
Tang kan rense havet for næringsstoffer
Danmark er oplagt til storskalaforsøg med makroalger som sukkertang. Med tang kan vi rense de indre danske farvande for næringsstoffer, vi kan bruge de bedste ...
Massiv interesse for nyt algeforskningscenter
Det skortede ikke på hverken interesse for det nye algeforskningsanlæg eller opbakning til konsortiet bag, da AlgeCenter Danmark blev officielt indviet tirsdag ...
Svensk algedyrkning på toppen af kraftværk
Svensk pilotanlæg skal demonstrere, hvordan produktionen af biobrændstoffer samtidig kan rense byernes spildevand og fjerne CO2 fra kraftværkernes røggas.
Dansk algekonference: Nøglen til succes kræver et bredt perspektiv
Energiproduktion skal gå hånd i hånd med produktion af fødevarer, foder og miljøtjenester, hvis algedyrkning skal blive en succes. Det var en af konklusionerne ...
Norge styrker forskningen i alger
Norske Sintef, der er Nordens største forskningskoncern med over 2.000 med arbejdere, har indviet et nyt center, der skal forske i energiproduktion fra alger.
Indiske alger skal bruges til brændstof og fødevarer
Enzymgiganten Novozymes har for nylig indgået en aftale med indiske Sea6 Energy om i fællesskab at udvikle en teknologi, der skal gøre det rentabelt at omdanne ...
Fisk og energiproduktion hører sammen
Hvordan femdobler man produktionen af fisk fra havbrug uden at udlede mere kvælstof? Kan man i fremtiden køre på brændstof fremstillet af tang?
Algedyrkning – teori og praksis
Der bliver jævnligt fremsat mange højst urealistiske vurderinger af energipotentialet i alger. Det er dog rent faktisk muligt at etablere en rentabel ...
Kalundborg får Danmarks største testcenter til mikroalger
Kalundborg Kommunes kontor i Bruxelles har trukket et af EU's store projekter inden for mikroalger til Kalundborg. Byen bliver hjemsted for Danmarks største ...