Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 11 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Temadag om VE-gasser og gasnettet
På temadagen fokuseres på VE-gasserne og hvordan de kan medvirke til realisering af regeringens målsætning om uafhængighed af fossile brændsler. VE-gasser er ...
Konference om makroalger - fra forskning til industri
AlgeCenter Danmark er vært for den første af flere årligt tilbagevendende konferencer om forskning, dyrkning og anvendelse af makroalger. Intensionen med ...
Dansk algekonference: Nøglen til succes kræver et bredt perspektiv
Energiproduktion skal gå hånd i hånd med produktion af fødevarer, foder og miljøtjenester, hvis algedyrkning skal blive en succes. Det var en af konklusionerne ...
Seminar om forgasningsgas
DI Bioenergi afholder den 20. december 2011 et seminar om forgasningsgas – fremtidens garant for balance i energisystemet.
Workshop om brint til transport
Torsdag den 1. december 2011 afholder Risø DTU en workshop om brint til transport i samarbejde med Hydrogen Link og Partnerskabet for brint og brændselsceller.
EnergiForsk2012 og Info2012 - Innovationskapacitet og grøn omstilling
Kom og hør hvordan du søger om støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger. Mød andre potentielle ...
Skab større netværk med speeddating
Speeddating inden for bioenergi er et nyt koncept, der på en hurtig og effektiv måde skal bringe virksomheder og projektpartnere sammen. Fænomenet er kendt ...
Seminar om robust og bæredygtig bioenergi
De grønne teknologier skal være bæredygtige, så kommende generationers muligheder for anvendelse af bioenergi ikke begrænses, og de teknologiske løsninger skal ...
Europæisk biomassekonference i Bella Center
Bella Center bliver i 2013 hjemsted for den 21. europæiske biomassekonference, der afholdes i dagene 3. – 7. juni. Deadline for indsendelse af “abstracts” er ...
Restbiomasse til biogas
Halm, enggræs og andre typer restbiomasse skal frem mod 2020 indfases i biogasproduktionen i Danmark. Det kræver anvendelse af ny teknologi. På seminaret vil ...
EnergiForsk 2013
Kom og hør hvordan du søger støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye energiteknologier og grønne løsninger. Det foregår torsdag ...