Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 165 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

København dropper DONGs affaldsraffinaderi
Københavnerne skal fremover selv sortere deres affald, så den organiske del kan bruges til biogas. Kommunen tror ikke længere på, at DONGs ...
Sådan optimeres produktionen af bioenergi
Produktionen af biomasse i Danmarks kan øges markant, og hvis vi gør det rigtigt, kan det reducere Danmarks udslip af drivhusgasser med op til 21 procent. Et ...
Tank op i grøftekanten
Nyt ph.d.-projekt fra Aalborg Universitet peger på de mange fordele ved at bruge biomasse fra grøftekanter og enge til energiproduktion.
Europa kan fordoble produktionen af træbiomasse i 2030
Energiproduktion baseret på biomasse er afgørende for at kunne opfylde målet om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader. Det er en af konklusionerne fra ...
Biomasse til el og varme skal begrænses
Energiafgifterne favoriserer anvendelsen af biomasse til el og varme, og det bekymrer Klimarådet. Samfundsøkonomisk set findes der bedre alternativer, og man ...
Hvornår er bioenergi bæredygtig?
Produktionen af biomasse skal være bæredygtig, men der er forskellige definitioner af kriterierne for bæredygtighed. Forskere fra Aarhus Universitet har taget ...
Daka leverer nu madaffald til Horsens Bioenergi
Daka ReFood indviede den 2. maj et topmoderne anlæg i Horsens, der kan forbehandle madaffald, så det efterfølgende kan omdannes til gas på Horsens Bioenergis ...
Mobilt REnescience-anlæg til Asien
DONG Energy indgår aftale med malaysiske Cenviro og sender et mobilt REnescience-anlæg til Malaysia. Senere skal anlægget sendes videre rundt i Asien for at ...
Halmpiller direkte fra marken
Nyudviklet mobil pillepresser fra Krone kan vende op og ned på markedet for halmhåndtering. Lever maskinen op til forventningerne, kan den reducere udgifterne ...
Ny effektiv halmopriver
En ny type halmopriver ”Biomass Shredder” fra Stratek ApS skal gøre det lettere og mere effektivt at håndtere halm til blandt andet halmpilleproduktion, ...
Nu skal der stilles krav til bioenergien
Bioenergi er i mange tilfælde en fordel for klimaet, men danskernes forbrug af biomasse kan i nogle tilfælde føre til global udledning af drivhusgasser, som ...
Norsk specialbåd skal høste 40 tons alger i timen
Alger kan blive en af de helt store ressourcer, når det handler om at levere biomasse til blandt andet foder, fødevarer og energiformål, men der mangler ...
Klimarådet vil have afgift på ikke-bæredygtig biomasse
Klimarådet foreslår, at biomasse skal leve op til bæredygtighedskriterier med øget fokus på klima. Kun den biomasse, der kan dokumentere at leve op til ...
Mere naturskov vil belaste klimaet
Planer om at udlægge 50.000 hektar af Statens skove som urørt naturskov vil øge ud-slippet af CO2 med 500.000 tons om året. Drives skovene derimod normalt med ...
Supergræs skal reducere udslippet af metan
Frøvirksomheden DLF er i gang med at udvikle fremtidens bæredygtige græssorter, der er mere klimavenlige, fordi de fremstilles med brug af mindre gødning end ...