Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 116 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

En national handlingsplan for bioenergi
Midt i januar mødtes repræsentanter for bioenergibranchen til en intensiv Biomasse Camp for at udvikle forslag til nye demonstrationsprojekter, eller som en af ...
Bioenergiforskning i Kina
Kina har et gigantisk potentiale for bioenergi. Landet, der producerer cirka halvdelen af verdens svin, har enorme mængder halm og husdyrgødning i overskud. ...
Lavteknologisk gylleseparering
Ny farmtest viser, at det lavteknologiske separationsanlæg fra Gosmer Biogas opfylder myndighedernes krav til reduktion af landmandens harmoniareal. Anlægget, ...
Fluelarver kan levere brændstof og foder
Den virker måske ikke så lækker, men fluelarven er på mange måder en fantastisk organisme. I løbet af få dage kan den forøge sin vægt med op til 300 gange, den ...
Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller
Fremover skal FiB ikke kun handle om forskning i bioenergi. Fra den 1. april er området udvidet til også at omfatte brint og brændselsceller. Samtidig er ...
Byaffald kan bruges som gødning
Affald fra byer indeholder store mængder næringsstoffer, der kan bruges som gødning. Nye forskningsresultater viser, at organisk affald fra byerne kan tilføres ...
Henrik Flyver Christiansen er død
Mindeord om civilingeniør Henrik Flyver Christiansen på vegne af kollegaer i Energistyrelsen. Han døde den 24. januar 2011, kun 53 år gammel.
Landbruget kan næsten halvere udslippet af drivhusgasser
Ifølge forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er der gode muligheder for næsten at halvere landbrugets udledning af drivhusgasser og samtidig øge ...
Forsinket klimaeffekt ved bioenergi
Bioenergiens evne til at dæmme op for klimaforandringer afhænger i høj grad af teknologien og hvilke former for biomasse, der er tale om. I mange tilfælde vil ...
Ny handlingsplan for kraftvarme til biomasse
DI Bioenergi og Force Technology har for nylig udarbejdet et oplæg til en handlingsplan for kraftvarme til biomasse. Planen, som skal være en guide til hvilke ...
Fra bioaske til gødning
Der er stort energipotentiale i forbrænding af animalsk biomasse, men den værdifulde fosfor går tabt, hvis asken efterfølgende deponeres. For nylig er det ...
Lettere og billigere adgang til forskning
Små og mellemstore virksomheder har vanskeligt ved at få adgang til forskningsartikler, patenter, tekniske rapporter og markedsinformation, viser en ny ...
Dansk biomasseekspert udnævnt til professor i Kina
En af Danmarks dygtigste forskere inden for forbrænding af biomasse, Kim Dam-Johansen, er blevet tildelt to professortitler i Kina: Dels den eksklusive titel ...
BioSynergi fik årets ForskEL-pris
BioSynergi Proces ApS har modtaget årets ForskEL-pris for udvikling af deres forgasningsteknologi og ikke mindst for deres arbejde med en særlig ...
Cleantech-virksomheder klarer sig bedre
Danske cleantech-virksomheder klarer sig generelt bedre end den danske industri som helhed, men på sigt er det ikke nok at have et genialt produkt. Skal ...
EUDP skaber forretning inden for ny energiteknologi
Blandt deltagerne i EUDP-støttede projekter forventer over 70 procent at bringe ny energiteknologi på markedet. Og for hvert tredje af de afsluttede ...
Eksporten af dansk energiteknologi stiger igen
Efter flere års fald er eksporten af energiteknologi igen på vej op, og Danmark er det EU-land, hvor energiteknologi udgør den største andel af den samlede ...
Virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling stiger fortsat
Danske virksomheder forventer, at deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark vil stige fra 36,9 milliarder kroner i 2010 til mellem 40,2 og 44,5 ...
Dansk energiforskning er i top
Med et stærkt fundament for grøn energiforskning kan Danmark skabe vækst og beskæftigelse på et stadig voksende marked for grønne ...
Nye teknologier testes i Kalundborg
Kalundborg Kommunes affald og biomasse fra både industri, landbrug og husholdninger skal omdannes til grøn energi og varme. Det er visionen for et nyt ...
Bioenergi_2012
En samling artikler om nye, spændende teknologier til produktion af bioenergi, der har modtaget støtte fra danske forskningsprogrammer.
Hver femte virksomhed producerer grønt
Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser, og den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi. Det viser ...
Dansk forskning fastholder topplacering
Kvaliteten af dansk forskning ligger i den internationale top. Danske forskere klarer sig rigtigt godt inden for flere områder af EU's 7. rammeprogram.
TK Energi konkurs
TK Energi, der har specialiseret sig i udvikling af teknologier til biomasseanlæg, er gået konkurs. Flere af aktiviteterne, herunder et EUDP-projekt, forventes ...
Stirling.dk er gået konkurs
Endnu et dansk firma inden for udvikling af biomassebaserede kraftvarmeteknologier er gået konkurs. Umiddelbart før jul var det TK Energi, der måtte smide ...
300 virksomheder får tilskud til innovation
Den nye regering ønsker flere succesfulde vækstvirksomheder inden for miljø- og velfærdsområdet. Derfor lancerer Erhvervs- og Vækstministeriet nu et nyt tilbud ...
Nyt bioenergi konsortium
Mandag den 14. november lød startskuddet til et nyt offentligt- privat konsortium kaldet BioRefining Alliance. Bag konsortiet står DONG Energy, Novozymes, ...
DTU er favorit ved Shell Eco-marathon
Shell Eco-marathon udfordrer uddannelsesinstitutioner fra hele verden i at udvikle og bygge køretøjer, der kan køre så langt som muligt på mindst muligt ...
DTU’s vinderbil er blevet endnu bedre
Chassis og fælge er støbt i kulfiber. Rattet er printet på 3D-printere hos DTU. Bremsesystemet opsamler bremseenergi, der genbruges og hjælper til med at ...
Færre klimafordele ved metangas til transport
Klimagevinsten ved at lade lastbiler og busser køre på naturgas er langt mindre end hidtil antaget. Det oplyser Energistyrelsen, efter at de har opdateret ...