Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 165 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Byaffald kan bruges som gødning
Affald fra byer indeholder store mængder næringsstoffer, der kan bruges som gødning. Nye forskningsresultater viser, at organisk affald fra byerne kan tilføres ...
Mindre halm, mere husdyrgødning og mere træ til energiformål
Sådan tegner biomassemarkedet sig i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner ifølge en ny rapport fra Agro Business Park og Ea Energianalyse.
Restprodukter – en uudnyttet resurse
Bioenergi behøver ikke komme fra korn, majs eller træ. Nye undersøgelser peger på, at der alene i Europa findes uudnyttede restprodukter på omkring 750 PJ. Det ...
Landbruget kan næsten halvere udslippet af drivhusgasser
Ifølge forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er der gode muligheder for næsten at halvere landbrugets udledning af drivhusgasser og samtidig øge ...
FORCE efterlyser problembrændsler
Slagging og fouling eller på godt dansk: dannelse af slagge og belægninger i kedlen er en af udfordringerne ved at fyre med faste biobrændsler. FORCE ...
Affald kan øge produktionen af biogas med 75 procent
Ifølge Grøn Vækst skal halvdelen af landbrugets gylle behandles i biogasanlæg i 2020, men hvis gyllen bliver suppleret med organisk husholdningsaffald, kan ...
Forsinket klimaeffekt ved bioenergi
Bioenergiens evne til at dæmme op for klimaforandringer afhænger i høj grad af teknologien og hvilke former for biomasse, der er tale om. I mange tilfælde vil ...
Affald skal behandles nænsomt
Flere kommuner har fået øjnene op for, at husholdningsaffald rummer andet end blot energi. I Fredericia og hos det vestjyske affaldsselskab nomi i/s vil man nu ...
Fæld stammerne og fjern rødderne i én arbejdsgang
Svenske forskere vil undersøge, om det er muligt at fælde træer og fjerne rødderne i én arbejdsgang. De første forsøg bliver foretaget i løbet af sommeren på ...
Energipil kan bruge masser af gødning
Svenske forsøg med dyrkning af energipil viser, at det i mange tilfælde vil være økonomisk fordelagtigt at tilføre betydelige mængder gødning. Resultaterne vil ...
Energiudbyttet fra køkkenaffald kan fordobles
“Solum ser ud til at have knækket koden, hvad angår biogas og køkkenaffald”, skrev tidligere klima- og energiminister Lykke Friis på sin facebook profil efter ...
Energiafgrøder – det rene gas?
Umiddelbart ser der ikke ud til at være økonomi i at bruge energiafgrøder i biogasanlæg, men billedet kan hurtigt vende, hvis erfaringerne fra Tyskland og de ...
“Snehvide” og de syv små affaldskamre
Med et nyt forsøgsanlæg kaldet “Snehvide” hos DONG Energy Innovationscenter har folkene bag REnescience-teknologien fået mulighed for sætte turbo på ...
Tørring af madaffald til biogasanlæg
Et svensk forskningsprojekt peger på, at det kan være for nuftigt at tørre madaffald og efterfølgende bruge det til produktion af biogas. Tørt madaffald er ...
Østersøregionen viser vejen inden for bioenergi
Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen vil udforske mulighederne for at fremme udnyttelsen af bioenergi i Østersøregionen.
Bioenergi – bæredygtig løsning eller molbohistorie?
Udnyttelse af biomasse til energiproduktion kan være som et tveægget sværd. Hvis vi griber det fornuftigt an, kan det være til stor gavn for klimaet, miljøet ...
Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt
Danmarks grønne tænketank CONCITO mener, vi risikerer at øge udledningen af drivhusgasser ved at basere en væsentlig del af energiforsyningen på bioenergi. ...
Forskere og Concito finder fælles fodslag
De fem forskere fra Københavns Universitet, som kritiserede biomasserapporten fra den grønne tænketank Concito, har nu holdt møde med forfatterne bag rapporten ...
EU sætter fokus på “grønt kul”
EU har bevilget knap 60 millioner kroner til forskning i “torrefaction” – også kaldet “grønt kul”. Cirka 3,5 millioner går til Teknologisk Institut, der ...
Hvordan flytter man 400.000 tons halm?
Et nyt innovationsprojekt skal skabe overblik over halmresurserne i Region Midtjylland og samtidig knække en hård nød for Maabjerg Energy Concept: Hvordan ...
Intelligent udnyttelse af biomasse
Der bliver rift om biomassen i de kommende år. Derfor skal vi have mere fokus på fornuftig arealanvendelse og blive bedre til at opdele biomassen i forskellige ...
Landmænd skal producere mere energi
Landbruget står med de afgørende brikker for at få den store energikabale med mindre forbrug af fossile brændstoffer til at gå op. Derfor vil forskere ved ...
Verdens første lodrette landbrug
Italienerne er på vej til at få verdens første lodrette skov, og nu vil svenskerne have verdens første lodrette landbrug. Begge steder er det høje grundpriser ...
Elefantgræs kan fordoble dansk biomasseproduktion
Forskere ved Aarhus Universitet mener, de er i stand til at producere den dobbelte mængde bioenergi fra de samme arealer ved at inddrage C4-planter som ...
Forskere sætter fokus på kulstof
Er det forsvarligt at bruge store mængder biomasse i energiforsyningen, eller bør vi i højere grad bruge biomassen til at opbygge jordens kulstofpulje og på ...
Ti millioner tons ekstra biomasse
“10 millioner tons-planen” fra Københavns og Aarhus Universitet kommer med en række konkrete bud på, hvordan vi kan øge produktionen af biomasse med 10 ...
Danmark kan tredoble produktionen af biomasse
Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har offentliggjort en omfattende rapport, der viser, at vi kan øge biomasseproduktionen med over 200 ...
Mere biomasse – bedre miljø
Udnyttelse af biomasse til energiproduktion er kontroversielt, fordi det spiller sammen med miljøet og med produktionen af tømmer, foder og fødevarer. ...
Danmark tredjebedste EU-land til at håndtere kommunalt affald
En ny EU rapport viser, hvordan EU-landene håndterer det kommunale affald, og her indtager Danmark en flot tredjeplads kun overgået af Østrig og ...
REnescience-teknologien sætter skub i biogasproduktionen
Forsøg med biovæske fra de såkaldte REnescience-anlæg viser, at produktet har et højt gasudbytte. Biovæsken, der består af den organiske del af ...