Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 116 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Genbrug vinder over energiproduktion
En ny rapport fra Miljøstyrelsen gør op med myten om, at forbrænding er en billig, effektiv og miljøvenlig metode til håndtering af affald. Hvis vi i stedet ...
Grønne virksomheder har en høj produktivitet
Ny analyse viser, at grønne virksomheder er højproduktive og eksportorienterede. Sektoren er således godt rustet til konkurrencen om ordrerne i den grønne ...
Eksporten af energiteknologi stiger igen
Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 procent til 61,1 milliarder kroner. ...
Første spadestik til nyt grønt fyrtårn i Vejle
Fredag den 19. april blev første spadestik taget til et nyt grønt demonstrationscenter i Vejle. Her vil der om knap et års tid blive sat fokus på udvikling, ...
Venture-investeringer: Derfor går det galt
Stirling Danmark har fået tilført over 100 millioner kroner fra investorer og fået støtte fra blandt andet EUDP. TK Energi fik en indsprøjtning på 15 millioner ...
Ny verdensrekord for økobil
Danske ingeniørstuderende satte igen et fornemt aftryk på årets Shell Eco-marathon. DTU’s bybil satte ny verdensrekord med 612 kilometer på en liter benzin. ...
Færre og stærkere innovationsmiljøer
En fusion blandt de såkaldte innovationsmiljøer skal give øget effekt for pengene og bedre service til innovative iværksættere.
Kæmpe fabrik til cellulose, bioenergi og bioprodukter
Den finske skovkoncern Metsä Group har planer om at investere godt otte milliarder kroner i en fabrik, der kan producere både cellulose, biobrændsler og ...
Biprodukter fra bioenergi kan bruges som foder
Malkekøer kan udnytte biprodukter fra den stigende produktion af bioenergi. Det viser en rapport fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug, der har ...
København får landets første REnescience-anlæg
Borgerrepræsentationen i København har godkendt opførelsen af et nyt REnescience affaldsraffinaderi, der er ti gange større end det eksisterende testanlæg hos ...
DTU-studerende vandt EM i grøn bilkørsel
Danske ingeniørstuderende satte igen i år et fornemt aftryk på årets Shell Eco-marathon. DTU’s verdensrekordholdere tog igen guldmedaljen for ethanolbiler, de ...
Vind-el skal lagres i gasnettet
Det haster med at få udviklet de teknologier, der skal gøre det muligt at lagre store mændger vind-el i naturgasnettet.
Naturgasnettet kan blive fremtidens brintnet
Naturgas og brint har flere lighedspunkter, så i begrænsede mængder vil brint kunne sendes direkte ind på gasnettet.
EUDP skaber job og eksport
Der bliver skabt 2,5 direkte og indirekte jobs for hver million kroner, som EUDP giver i støtte. Og hele syv ud af ti af disse virksomheder forventer væsentlig ...
Nu bygges fremtidens renseanlæg
Billund, der i en lang årrække har haft gode erfaringer med kildesortering og bioforgasning af organisk affald, går nu i gang med at bygge Billund BioRefinery, ...
Danmark er europamester i eksport af energiteknologi
Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for knap 84 milliarder kroner i 2016, og dermed fastholder Danmark sin position som europamester i ...
DTU vil udvikle selvkørende økoracer
Tirsdag den 16. maj kiggede HKH Prins Joachim forbi DTU for at inspicere årets økobil, der om kort tid skal dyste om sejren til Shell Eco-marathon 2017 i ...
Nyt pilotanlæg konverterer CO2 til metangas
Bilproducenten Audi arbejder på flere fronter for at kunne levere grønt brændstof til fremtidens bilejere. For nylig har Audis partner Viessmann Group indviet ...
9.000 kilometer på én liter benzin
Så er nedtællingen til dette års verdensmesterskab i “kør-langt- på-literen” gået i gang. Efter to års intensivt udviklingsarbejde stiller Aarhus Universitet ...
Svenske GoBiGas kæmper fortsat med at levere syntetisk naturgas til nettet
Trods flere års forsinkelser er det endnu ikke lykkedes at få Gøteborgs prestigefyldte forgasningsanlæg GoBiGas i stabil drift. I første halvdel af 2015 har ...
Bioenergien vokser mere end andre former for VE
Den seneste statistik fra World Bioenergy Association viser, at bioenergi er den form for vedvarende energi, der vokser mest, og at landbruget i de senere år ...
For 150 kroner om måneden kan vi slippe helt for fossile brændsler
150 kroner om måneden per dansker. Mere koster det ikke at slippe helt for fossile brændsler. Teknologierne er her, men grøn omstilling kræver politisk ...
Sidste nummer af den trykte udgave af FiB
Den trykte udgave af magasinet FiB er blevet produceret og udsendt siden 2004, men nu er det slut. Fremover vil der kun komme elektroniske nyhedsbreve, så husk ...
Når teknologivirksomheden mangler kapital
Ny undersøgelse sætter fokus på virksomheder, der udvikler energiteknologi, og som har svært ved at skaffe den nødvendige kapital til produktion og ...
Bioenergiklyngen omsætter for 25 milliarder og skaber 11.500 jobs
Bioenergi er ikke blot den største bidragsyder til vedvarende energi i Danmark. Det er også en branche, der giver anledning til en betydelig omsætning hos ...
Kort nyt i maj 2017
Kort nyt
Handler denne gang om brintdrevne containerskibe, lastbil med bioethanol i tanken, brintdrevet renovationsbil m.v.
Op ad bakke for REnescience-teknologien
Københavns Kommune bakker fortsat op om REnescience-teknologien. Det sker på trods af tekniske problemer på et demonstrationsanlæg, og at behandlingsprisen vil ...
Første REnescience-anlæg i fuld skala
DONG Energy investerer nu 600 millioner kroner i verdens første fuldskalaanlæg, der skal behandle husholdningsaffald ved hjælp af REnescience-teknologien. ...
Nyt energiforskningscenter på DTU
VILLUM FONDEN støtter med en kæmpe bevilling på 150 millioner kroner etableringen af et nyt, ambitiøst forskningscenter på DTU. Centret skal forske i ...