Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 165 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Vi kan producere meget mere halm og sukker
Der er betydelige forskelle på halmudbyttet og sukkerindholdet i forskellige kornarter og hvedesorter – også blandt sorter med stort set samme kerneudbytte. ...
Nu produceres der biogas af halm og græs
Indkøb af en såkaldt ekstruder til biogasanlægget ved AU Foulum giver forskerne helt nye muligheder for at teste biogaspotentialet i de mere besværlige former ...
Halm med positivt klimaaftryk
Udviklingen inden for halm til energiproduktion byder på mange nyskabelser i disse år, og fælles for dem alle er, at de gavner såvel klimaet som beskæftigelsen.
Halmgas i praksis
Der har været talt meget om at bruge halm i biogasanlæg, men reelt er det kun Bånlev Biogas nord for Århus, der i praksis har brugt halm gennem længere tid.
Er energipil bæredygtig?
Energipil kan levere en pæn produktion af biomasse og samtidig tilbageholde kvælstof. Men det kræver omhu i dyrkningen – og så er et relativt højt vandindhold ...
+ 10 millioner tons planen i praksis
Forskere ved Aarhus Universitet er nu gået i gang med at påvise, at land- og skovbruget kan levere 10 millioner tons ekstra biomasse samtidig med, at miljøet ...
Sådan fordobler man verdens biomasseresurser
Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund. Med brint og CO2 fra biomasse kan der fremstilles metangas, og på den måde kan vi lagre sol- og ...
Brug biomassen intelligent
Det myldrer frem med nye teknologier, der kan sikre en optimal anvendelse af biomasse, men i praksis går det knap så godt. Alt for meget biomasse bliver brugt ...
Enggræs kan erstatte majs i biogasanlæg
Biogasproduktion baseret på enggræs er af flere årsager en rigtigt god idé, og under de rette omstændigheder kan det også være en god forretning. Det viser det ...
Piledyrkning er mere end blot energiproduktion
Piledyrkning kan bidrage med vedvarende energi, og under de rette forudsætninger kan piledyrkning være økonomisk interessant for landmanden. Derudover bidrager ...
Naturpleje kan give en halv million tons biomasse
En ny rapport konkluderer, at naturpleje både kan bidrage med både vedvarende energi og eksportindtægter i millionklassen, hvis det bliver gjort rigtigt. ...
Robotter skal høste enggræs til biogasanlæg
I løbet af de næste to år vil en gruppe virksomheder, Agro Business park og to universiteter udvikle små intelligente robotter, der kan høste værdifuld ...
Husholdningsaffald og gylle er et godt makkerpar
Landbrugsbaserede biogasanlæg vil kunne få dobbelt så meget gylle gennem anlægget, hvis man supplerer med biovæske fra husholdningsaffald. Det viser ...
Elefantgræs i biogasanlæg
Biogasanlæggene er på konstant jagt efter nye typer biomasse som supplement til gylle. Elefantgræs er en mulig kandidat, men gasudbyttet er begrænset og bør ...
Den klimavenlige skov
Anvendelse af træ til energiformål bliver normalt betragtet som CO2-neutralt, men der er stor forskel på, hvordan skovene påvirker klimaet. De italienske ...
Her er maskinen til håndtering af dybstrøelse
Ombygget neddeler til have/parkaffald kan bruges til forbehandling af dybstrøelse, så det kan udnyttes i biogasanlæg. I første omgang vil Maabjerg Bioenergy ...
Organisk husholdningsaffald bør bioforgasses
Organisk husholdningsaffald kan sætte skub i produktionen af biogas og behandlingsomkostningerne er på niveau med affaldsforbrænding. Det viser en ny ...
Forbehandling af biomasse: Ikke én vinderteknologi
AgroTechs seminar om forbehandling af biomasse viste, at der er mange gode bud på, hvordan biogasanlæggene kan booste gasproduktionen med forskellige ...
Flere advarer mod at bruge træ til energiformål
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og den grønne tænketank Concito advarer nu om, at energi fra skovens træer kan være lige så belastende for klimaet som ...
Nyt fra IEA om faste biobrændsler
Danmark deltager i en lang række arbejdsgrupper under Det Internationale Energiagentur. Task 32 er en af disse grupper og her har man på det seneste haft fokus ...
Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg
Biogasanlæggene kan opnå en væsentlig forbedring af økonomien ved at investere i udstyr til håndtering af dybstrøelse. Dertil kommer en række miljømæssige og ...
Affaldsraffinaderi er klar til markedet
Folkene bag den såkaldte REnescience-teknologi er nu klar til at etablere det første fuldskalaanlæg. Med teknologien kan man få langt mere biogas ud af ...
Nyt grønt testcenter i Frederiksværk
Med et nyt grønt testcenter får virksomheder og forskere bedre mulighed for at udføre storskalatest og demonstrere ny grøn teknologi. Testcenteret er et ...
Her er maskinen, der kan sortere dit affald
N. C. Miljø i Ørbæk på Fyn har opskriften på, hvordan husholdningsaffald kan blive til biogas. Ved hjælp af en nyudviklet maskine kan affaldet sorteres i en ...
Affaldsraffinaderi på vej til Afrika og Mellemøsten
DONG Energy skal sammen med investeringsselskabet Masdar undersøge mulighederne for at markedsføre REnescience-teknologien i Mellemøsten og Afrika.
Danmark kan producere langt mere biomasse
Der er et stort og uudnyttet potentiale for at producere langt mere biomasse i Danmark, så vi helt kan undgå import af for eksempel træpiller. Og hvis vi ...
Første REnescience-anlæg kan stå klar i 2015
Efter en demonstrationsfase på to år og 10.000 driftstimer er DONG Energy nu klar til at markedsføre deres affaldsraffinaderi kaldet REnescience. Første ...
Kæmpe fabrik til cellulose, bioenergi og bioprodukter
Den finske skovkoncern Metsä Group har planer om at investere godt otte milliarder kroner i en fabrik, der kan producere både cellulose, biobrændsler og ...
Håndtering af biomasse – fra marken til værket
Et nyt værktøj kan nu hjælpe beslutningstagere på vej, når der skal investeres i anlæg til håndtering af biomasse.
Nye dyrkningssystemer skal fordoble udbyttet af biomasse
En ny forskningsplatform på Aarhus Universitet skal finde det optimale dyrkningssystem, der kan øge mængden af biomasse markant.